LTO rapporteert samen met Inspectie SZW over arbeidsomstandigheden

Gebaseerd op inspectieresultaten van Inspectie SZW komt de inspectiedienst in samenspraak met LTO met een verklaring rondom gezond, eerlijk en veilig werk in verscheidene sectoren. Dit zijn beide partijen overeengekomen.

De partijen gaven aan dat er zeker behoefte is om samen op te trekken en gezamenlijk problemen aan te pakken. Er zijn concrete afspraken gemaakt over hoe dat te doen. Voor de glastuinbouw zal Inspectie SZW bijvoorbeeld communicatie en informatie-uitwisseling afstemmen met LTO Glaskracht Nederland.

Aanleiding voor de afspraken is het uitkomen van het rapport ‘Staat van eerlijk werk’, waarin de Inspectie SZW de resultaten van haar activiteiten op het gebied van eerlijk werk heeft gepubliceerd. In het rapport noemt de inspectiedienst onder andere percentages van de sectoren waar de meeste slachtoffers uit opsporingsonderzoeken werken. Daarbij scoort de land- en tuinbouw hoog.

Dit geeft een vertekend beeld volgens LTO, want het gaat om hierbij slechts om meldingen, niet om daadwerkelijke constateringen. LTO Nederland en LTO Glaskracht vinden dat de resultaten van risicogericht inspecteren – waarbij men bij het inspecteren met name is gericht op het constateren van overtredingen – de beeldvorming over de hele sector negatief beïnvloedt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties