Minister Schouten is bereid tot ander toelatingssysteem van middelen bij milieuwinst

Minister Carola Schouten is bereid bij milieuwinst het beoordelings- en toelatingssysteem van gewasbeschermingsmiddelen aan te passen. Haar prioriteit op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is namelijk is een optimale inzet van gewasbescherming. Dat zegt de bewindsvrouw in een interview dat vandaag in de Bloemisterij verschijnt.

Tegelijkertijd verwacht ze van tuinders dat ze bij bescherming van hun gewassen oog hebben voor de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen en zich inzetten deze last te beperken.

In december heeft LTO Glaskracht Nederland haar ideeën rond een ander middelenstelsel bij minister Schouten kenbaar gemaakt. De brancheorganisatie zal de hoofdlijnen toelichten op het PlantgezondEvent op 8 maart in Bleiswijk. Op 9 maart licht voorzitter Sjaak van der Tak in de Bloemisterij een en ander toe. Er komt nog een moment dat de LTO-visie officieel aan Schouten wordt overhandigd.

Inzet vergroening middelenpakket

Bij gewasbeschermings­middelen gaat de voorkeur van Schouten uit naar laag-risicomiddelen en basisstoffen. Daarom zetten het departement op nationaal en Europees niveau in om deze sneller op de markt te krijgen. Een ’Green team’ bij het College van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) biedt ondersteuning bij de aanvraag en toelating van deze middelen. Verder financiert LNV via de kennisimpuls groene gewasbescherming onderzoek naar veelbelovende innovaties op het terrein van geïntegreerde gewasbescherming.

Bij LNV aan goede adres

Verder vindt Schouten dat het nieuwe landbouwministerie op vele terreinen nauw samenwerkt met de tuinbouw. Het gevoel van verscheidene tuinders dat op het departement meer oog is voor landbouwers dan tuinbouwers, vindt ze ongegrond. „Er is een nauwe samenwerking met de tuinbouw op het onderwerp energie en klimaat. Eentje die zijn vruchten afwerpt, in het regeerakkoord wordt zelfs expliciet Kas als energiebron genoemd. Ook in de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen werken we samen met het bedrijfsleven aan belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals initiatieven voor meer milieuvriendelijke gewasbescherming”, aldus Schouten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties