Mogelijke huisvestingslocaties arbeidsmigranten nagegaan

Het kabinet gaat de realisatie van nieuwe huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten stimuleren. Er komt een overzicht van regio’s waar de woonproblematiek het grootst is, en gemeenten worden actief benaderd om bestaande mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten, zoals de beschikbaar gekomen gelden uit de woningbouwimpuls, de korting op de verhuurdersheffing voor initiatieven met flexwonen en de versnellingskamers flexwonen.

Dit zijn enkele maatregelen die worden genomen naar aanleiding van de adviezen op korte termijn van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. Binnen het half jaar volgen meer structurele aanbevelingen. Wat betreft het advies van een betere registratie van arbeidsmigranten gaan de ministeries van BZK en SZW en de Inspectie SZW intensief samen werken aan een plan van aanpak om de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren. Vanwege de urgentie worden op korte termijn al de eerste stappen gezet.

Het kabinet wil verder in gesprek met werkgevers en huisvesters over de mogelijkheid van het gebruik van tijdelijke huurcontracten die niet tussentijds kunnen worden opgezegd. Immers, arbeidsmigranten die hun werk verliezen, komen vaak in de knel omdat zij voor woonruimte afhankelijk zijn van hun werkgever en geen huurbescherming hebben.

Tenslotte neemt het kabinet neemt de aanbeveling van het Aanjaagteam over om een centraal informatieknooppunt te ontwikkelen. Samen met de gemeente Westland wordt een pilot opgezet waarbij wordt onderzocht op welke manier arbeidsmigranten het beste kunnen worden voorgelicht over arbeidsvoorwaarden, geïnformeerd kunnen worden over veilig en gezond werken in de sector waarin zij werkzaam zijn, en kunnen worden geactiveerd om hun rechten te effectueren.

Lees aanstaande vrijdag in de Bloemisterij een interview met Emile Roemer, voorzitter van Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. En nu al in het digitale magazine.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties