‘Goede basis voor noodzakelijke verduurzaming en modernisering’

  „Het nieuwe coalitieakkoord legt een goede basis voor de noodzakelijke verduurzaming en modernisering van ons land.” Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het Coalitieakkoord. „Hiermee wordt Nederland klaar gemaakt voor de toekomst met onder meer ambitieus klimaat- en stikstofbeleid, vernieuwd arbeidsmarktbeleid en een stevige bouw- en woonagenda.”

  De ondernemersorganisaties zijn verheugd dat flink extra geïnvesteerd gaat worden in onder meer wonen, klimaat, stikstof, innovatie, infrastructuur en wonen. In totaal wordt zo voor tientallen miljarden extra uitgetrokken. 

  Maatschappelijk draagvlak

  Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: „De ambitieuze richting van het coalitieakkoord is goed. Dit helpt ons land voorbereiden op de grote transities waar we voor staan. De coalitie kon daarbij gelukkig bouwen op tal van plannen met veel maatschappelijk draagvlak. Nu komt het aan op versnelde uitvoering van al die mooie voornemens.”

  Mkb nodig voor transitie

  Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: „Het is goed te zien dat deze coalitie het mkb letterlijk belangrijk noemt want dat ís het ook. Het mkb is nodig om al die grote maatschappelijke opgaven mogelijk te maken. Dat vraagt om helder beleid waarbij uitvoerbaarheid voor het mkb de norm is en dat stimuleert in plaats van ontmoedigt.”

  VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het belangrijk dat het kabinet gaat voor een stabiel en voorspelbaar vestigingsklimaat voor ondernemers en innovatie in Nederland, al moet dit in de praktijk nog wel blijken. „Stabiel beleid draagt bij aan investeringszekerheid. Ook zijn we blij dat het kabinet daarbij expliciet het belang van de continuïteit van familiebedrijven in Nederland benoemt.”

  MVO Nederland blij verrast

  MVO Nederland is positief over de krachtige duurzaamheidsambities en de vele aandacht voor ondernemers in het akkoord. „Dit regeerakkoord biedt perspectief en kansen voor duurzame ondernemers.” Volgens MVO Nederland toont het kabinet lef met stevige doelen en randvoorwaarden voor de toekomst. „Deze bieden ondernemers zekerheid en ruimte om te investeren in duurzame innovatie. Daarnaast is het duurzame-bedrijvennetwerk verheugd over de ondersteuning die duurzame (mkb-)bedrijven krijgen.”

  Positief is MVO Nederland verder over het feit dat het kabinet de klimaatdoelstellingen bijstelt naar een CO2-reductie van 60% in 2030. Dit geldt ook voor het zwaarder belasten van de grote vervuilers door te rekenen met echte prijzen. MVO Nederland juicht het toe dat het kabinet inzet op het stimuleren van circulair en bio-based bouwen. Toch ziet het graag dat de te bouwen 100.000 nieuwe woningen direct circulair en klimaatneutraal zijn. „Zo tilt Nederland circulair bouwen uit de pilotfase en zorgt het ervoor dat de nieuwe woningen in 2030 en 2050 ook nog te verdedigen zijn.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties