Najaarsronde SDE+ gaat in fases van twee weken open

De najaarsronde van de subsidieregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) gaat dit jaar open van 2 oktober tot 8 november. De openstelling gebeurt in fases van twee weken, zo kondigt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer aan. Veel projecten hebben volgens hem te maken met lange vergunningsprocedures. Met een verlengde indieningsperiode krijgen meer projecten de kans een aanvraag tijdig in te dienen.

In totaal is er voor de najaarsronde van de SDE+ €6 miljard beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. Dat is evenveel als voor de SDE+ openstelling afgelopen voorjaar. Toen werd er voor in totaal €5,3 miljard aan aanvragen ingediend, waardoor er voor het eerst geld (€700 miljoen) overbleef, een bedrag dat nog zal oplopen doordat er inmiddels 454 projecten zijn afgewezen of ingetrokken door de aanvrager.

Sterke kostenreductie zon en wind
Desondanks houdt Wiebes vast aan een budget voor de najaarsronde van €6 miljard. Hij verwijst daarbij naar het energieakkoord van 2013 waarin is afgesproken dat er in 2020 sprake moet zijn van 14% hernieuwbare energie en 16% in 2023. In het akkoord staat tevens dat de overheid het SDE+ budget in de loop der jaren geleidelijk zal verhogen om de doelen te kunnen behalen. Wiebes wijst erop dat er wereldwijd vooral bij zon-PV en windenergie een sterke kostenreductie te zien is van respectievelijk 80% en 50% tussen 2010 en 2016. Daardoor neemt de subsidiebehoefte van later beschikte projecten navenant af.

„Aangezien projecten, afhankelijk van de technologie, een realisatietermijn van anderhalf tot vijf jaar kennen, ligt het voor de hand om het verplichtingenbudget in de jaren vóór 2020 te laten pieken, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de daling in kostprijs van hernieuwbare energieprojecten”, schrijft de minister. Kende de SDE+ in 2015 nog een budget van € 3,5 miljard, in 2017 én 2018 was dat opgelopen naar € 12 miljard per jaar. Wiebes houdt er daarom rekening mee dat er de komende jaren geld zal overblijven. „Immers, er is geen oneindig aanbod aan projecten, capaciteit en projectontwikkelaars”, aldus de minister. Het overblijvende geld blijft volgens Wiebes beschikbaar voor de energietransitie.

Foto: Shutterstock

Lagere subsidie voor zon-PV
Omdat zon-PV tegen steeds lagere kosten kan worden opgewekt, is in najaarsronde van de SDE+ de vergoeding hiervoor met 4 tot 7% omlaag gegaan. Met subsidie voor grootschalige projecten met zon-PV op productieve landbouwgrond is Wiebes terughoudend. Voorlopig krijgen projecten op niet-productieve gronden en dakopstellingen voorrang.

Verbreding SDE+
Wiebes wil de SDE+ op termijn verbreden naar CO2-reducerende technieken. Die verbreding zal echter nog niet van toepassing zijn op de najaarsronde 2018. Over de uitwerking van deze verbreding komt de minister nog met een Kamerbrief.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties