Nieuwe CAO Groothandel bloemen en planten

Een salarisstijging van 2,5% per 1 januari 2020 en 2,25% per 1 januari 2021 is een onderdeel van de nieuwe CAO voor de groothandel in bloemen en planten, waarover vakbonden en brancheorganisatie VGB een akkoord hebben bereikt.

De achterbannen van FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en werkgeversorganisatie VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) zijn hiermee akkoord gegaan. De CAO heeft een looptijd van 2 jaar te weten van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.

Functie en loongebouw

Het minimum en maximum van de loonschalen 1 t/m 3 worden per 1 januari 2020 met 2% verhoogd en die van de loonschalen 4 t/m 6 worden per 1 januari 2020 met 1% verhoogd. Het loongebouw wordt hiermee aantrekkelijker op de arbeidsmarkt, aldus VGB. VGB gaat de fuwa (functiewaardering) actualisering voor haar rekening nemen. Vakbonden brengen kennis in via hun specialisten.

De onderhandelingsdelegaties kwamen verder met elkaar overeen om tijdens de looptijd van de cao te overleggen over de impact van het pensioenakkoord en waar nodig aanpassingen uit te werken voor de sector. Ook wordt de aanzegtermijn werktijden in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in balans van vier dagen terug gebracht naar twee dagen.

Partijen spraken af dat prioriteit gegeven wordt aan de algemeen verbindend verklaring van de cao.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties