Nieuwe plannen voor onderzeese opslag ’haven-CO2’

Rond de jaarwisseling moet bekend zijn of het haalbaar is om CO2 af te vangen bij olieraffinaderijen en chemiebedrijven in de Rotterdamse haven en op te slaan in (lege) olie- en gasvelden onder de Noordzee. Het Havenbedrijf Rotterdam, de Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN) laten daartoe momenteel gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Verschil met het eerder dit jaar afgeblazen ROAD-project is dat er nu geen CO2 wordt afgevangen bij kolencentrales, maar bij de industrie.

Foto: Shutterstock

Het is volgens Havenbedrijf, Gasunie en EBN de bedoeling om, naast opslag onder de Noordzee, ook meer CO₂ aan tuinders te leveren en in de toekomst mogelijk ook aan andere (industriële) afnemers. Inmiddels lopen er gesprekken met verschillende bedrijven in de chemie en raffinagesector over het afvangen en leveren van CO2. Tot aanleg van de infrastructuur wordt pas overgegaan als duidelijk is dat bedrijven ook daadwerkelijk van het systeem gebruik gaan maken.

Als de haalbaarheidsstudie een positieve uitkomst heeft, volgt verdere uitwerking van het project. Gekeken wordt dan onder meer naar engineering, governance, aansprakelijkheden en business case. Het streven is om in 2018 een investeringsbeslissing te nemen, waarna het systeem in 2020 operatoneel kan zijn. De ambitie is om over drie jaar 2 miljoen ton CO₂ per jaar op te slaan oplopend naar 5 miljoen ton per jaar in 2030. Alle industrieën in Rotterdam samen stootten in 2015 bijna 30 miljoen ton CO₂ uit.

ROAD-project
Carbon capture and storage (CCS), het afvangen en opslaan van CO2, wordt vooral buiten Europa al succesvol toegepast. Eerdere initiatieven in Nederland vonden geen doorgang. De reden waarom dit nieuwe project als kansrijk wordt gezien is dat het nu gaat om opslag van CO₂ onder de Noordzee en niet onder land, zoals destijds beoogd bij Barendrecht. Ook is er nu sprake van CO₂ die afkomstig is van de industrie en niet van kolencentrales, zoals wél het geval was bij het recent gestopte Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD). Eerder dit jaar stelde president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam in NRC al er vast van overtuigd te zijn dat er over drie jaar CO2-leidingen zullen liggen naar lege gasvelden op zee.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties