Nog €800.000 subsidie beschikbaar voor glastuinbouw Emmen

Voor glastuinders in de gemeente Emmen, waar de glastuinbouwgebieden Erica, Klazienaveen en Het Rundedal zijn gelegen, is nog €800.000 subsidie beschikbaar voor sloop, herbouw en/of nieuwbouw van kassen en/of de aanleg van een energieverdeelsysteem. Het Emmense college van B & W heeft onlangs besloten de Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2016-2017 met twee jaar te verlengen tot en met 31 december 2019.

Voor sloop van kassen is maximaal €15 per m2 beschikbaar, mits er minimaal 50% nieuwbouw plaatsvindt. Als er sprake is van minimaal 50% herbouw, dan bedraagt de subsidie maximaal €10 per m2. Gaat het om alleen nieuwbouw, waarvoor geen sloop noodzakelijk is, dan bedraagt de subsidie eveneens maximaal €10 per m2. Extra subsidie van €100 per m3 (tot maximaal €35.000) is mogelijk voor de sloop van de bedrijfswoning. Per subsidieaanvraag kan maximaal €375.000 aan subsidie verleend worden.

Ook is subsidie mogelijk voor de aanleg van een energieverdeelsysteem (maximaal 25% van de eigen investering). Daarbij gaat het om systemen voor de verdeling van warmte, water, elektriciteit en/of CO2. De productie en/of winning van energie valt niet onder de regeling.

Werkgelegenheid
De subsidieregeling is niet alleen bedoeld om de Emmense glastuinbouw een impuls te geven en verpaupering tegen te gaan, maar ook om de werkgelegenheid in het gebied te stimuleren. Telers die van de subsidieregeling gebruik willen maken, zijn namelijk verplicht een maatwerktraject aan te bieden aan werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan daarbij gaan om een regulier dienstverband, een stageplek of een opleidingstraject.

In totaal is voor de regeling €1,2 miljoen beschikbaar. De gemeente neemt daarbij €800.000 voor haar rekening en de provincie Drenthe €400.000. Voor de uitvoer van nieuwe subsidieaanvragen is momenteel nog €800.000 beschikbaar. In 2017 en 2016 zijn vier subsidieverzoeken ingediend en is 4 ha aan nieuwe kassen gebouwd. In totaal investeerden de betrokken glastuinbouwbedrijven voor uitvoering van de regeling €12,5 miljoen. In die twee jaar zijn er vijf personen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor bepaalde tijd in dienst genomen. Voor zeven personen wordt nog bemiddeld.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties