Nog geen akkoord CAO Open Teelten

Werknemers en werkgever hebben nog geen akkoord gesloten over een nieuwe CAO Open Teelten. De oude loopt deze maand af, maar wordt voor maximaal een jaar verlengd tot er wel een akkoord is.

Werkgevers gaan 2 maart met elkaar in regie-overleg om over de verschillen van mening die zij hebben met de vakbonden te praten. Hierna hervatten ze de gesprekken met de vakbonden CNV en FNV.

Vakbond CNV meldt op haar site: „We moeten vaststellen dat de standpunten van de werknemers en werkgevers nog ver uit elkaar liggen maar dat partijen nog steeds de wens hebben om tot een cao te willen komen.”

De volgende kernpunten liggen op tafel, zo meldt het CNV:

  • „Wij hebben een fatsoenlijke loonsverhoging gevraagd die passend is in de markt. De ’markt’ is op dit moment zo’n 3% per jaar. Bij een looptijd van 1,5 jaar bieden de werkgevers vooralsnog in totaal 3%, zijnde 2% per jaar. Als vakbonden hebben we 2 x 2,5% voorgesteld zijnde 3,33% per jaar (bij een looptijd van 1,5 jaar). Hier zit dus nog wel een gaatje.
  • De werkgevers wensen, via de cao, negatief af te kunnen wijken van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze discussie gaat met name om de oproeptermijn voor werknemers met een oproepcontract en de beloning op het moment dat ze na een oproep alsnog afgezegd worden. Hier liggen wel een paar denkrichtingen maar nog geen concrete afspraak.
  • De werkgevers wensen, via de cao, een afwijkende afspraak aangaande de Wettelijke Transitievergoeding te maken. Feitelijk willen ze de transitievergoeding voor Piek- en Seizoenarbeiders niet betalen. De alternatieven die ze tot heden op tafel leggen doen geen recht aan de betrokken werknemers.
  • Werkgevers willen de zondagtoeslag verlagen omdat zij van mening zijn dat de zondag in de 24-uurs economie een gewone werkdag is geworden. Wij delen die mening niet. Of er nu wel of geen religieuze redenen aan ten grondslag liggen, er moet een rustmoment zijn. Soms moet er gewerkt worden, het kan dan niet anders maar de zondag mag geen reguliere werkdag worden. De toeslag is nu juist een element die ’de rem’ erop houdt. Wij houden dus vast aan de zondagtoeslag.”
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties