Op welke ‘agrariërs’ kunnen we stemmen op 23 mei?

Op de kandidatenlijsten van de Nederlandse politieke partijen voor de verkiezingen van het Europese Parlement (EP) op 23 mei staat een aantal gegadigden die affiniteit hebben met de agrarische sector. Bij het CDA lijken tuinbouwers het best vertegenwoordigd. Veel hangt echter af van hoeveel zetels de Christendemocraten krijgen. In het Vakblad voor de Bloemisterij van deze week staat een uitgebreid verhaal dat antwoord geeft op de vraag hoe sterk de tuinbouw in Brussel vertegenwoordigd is.

Op de CDA-lijst staat Esther de Lange op 1. Zij is al sinds 1999 actief binnen het EP. Tussen 1999 en 2007 was ze beleidsmedewerker van Europarlementariër Albert Jan Maat. Sinds 23 april 2007 is ze zelf lid van het EP voor de CDA-delegatie binnen de fractie van de Europese Volkspartij. De Lange was in haar termijn 2009-2014 permanent lid van de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Daarnaast was zij lid van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling. In deze termijn als Europarlementariër kwam zij op tegen de importheffingen die Noorwegen heft op Goudse kaas en hortensia’s uit Nederland.

Voorkeursstemmen

Annie Schreijer-Pierik staat op 5 bij het CDA, zij had tot halverwege 2014 met haar man een gemengd bedrijf (varkenshouderij en akkerbouw) in Hengevelde. Het is maar de vraag of Schreijer-Pierik wederom kans maakt op een plekje in het EP. De afgelopen vijf jaar bezat het CDA in het EP, in de laatste peilingen staat de partij op verlies.

Annie Schreijer-Pierik.

Voor Schreijer-Pierik hangt dus mogelijk veel af van voorkeursstemmen. Datzelfde geldt voor Sjaak van der Tak. De voorman van Glastuinbouw Nederland geeft aan dat hij niet staat te trappelen om zijn werkterrein voor een belangrijk deel te verhuizen naar Brussel. „Maar mocht ik met 25.000 voorkeursstemmen alsnog in beeld komen, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. Op 3 juni weten we wat dat betreft meer, vooralsnog ben ik lijstduwer.” Lees hier meer over Van der Taks kandidatuur.

Ook Eveline Herben en Albert Jan Maat zijn afhankelijk van voorkeursstemmen. VBN-lobbyist Eveline Herben staat op 9. Sinds vijf jaar is ze lid van het CDA. „Het CDA past bij mij”, zegt ze. Ik hou van de nuance. In het midden kun je verbinden. Met boegeroep op de flanken help je niemand”, aldus Herben die verder aangeeft voor het resultaat te willen gaan en wars is van politieke ijdelheid. Het gaat niet om jou, je zit er namens mensen.”

Herben vertegenwoordigt als lobbyist bij de VBN al negen jaar de Nederlandse sierteelt. Ze zegt de tuinbouw in haar hart te hebben en verwacht in het EP in een betere positie te zitten om voor de tuinbouw tot oplossingen te komen.

Eveline Herben.

Albert Jan Maat, voormalig voorzitter van LTO Nederland staat op 16 op de CDA-lijst. Van 1999 tot begin 2007 was hij lid van het Europees Parlement. Sinds 6 april 2016 is hij voorzitter van NetVISwerk, de nieuwe landelijke belangenorganisatie voor binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland. In het Europees Parlement was hij lid en vicevoorzitter van de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de commissie visserij. Van het voorjaar van 2007 tot oktober 2016 was hij voorzitter van LTO Nederland.

Melkveehouder

Bij de VVD staat Jan Huitema (foto) op 2. De melkveehouder in het Friese Makkinga maakte de afgelopen vijf jaar al deel uit van het EP. Hij kwam toen met voorkeurstemmen in het Europees Parlement. Huitema is als lid van het Europees Parlement actief in de Milieucommissie en de Landbouwcommissie.

Volgens Huitema vertegenwoordigt Nederland de sierteelt goed in Brussel. „Nederland staat zijn mannetje. In andere landen is de sierteelt echter minder belangrijk en daar moeten we tegen vechten. In de zuidelijke lidstaten zijn ze bijvoorbeeld heel bang voor quarantaineziekten. We moeten oppassen dat dat geen negatieve effecten gaat hebben op de im- en export van bloemen en planten.”

Jan Huitema.

De VVD maakte de afgelopen vijf jaar deel uit van ALDE, Alliantie voor Liberalen en Democraten in Europa. Na de verkiezingen gaat ALDE samen met Renaissance, de beweging van de Franse president Immanuel Macron een nieuwe fractie vormen.

Speechschrijver

Op nummer 1 bij de SGP staat Bert-Jan Ruissen. Hij hoopt zich in het Europees Parlement (EP) onder andere in te zetten voor de landbouw. Na zijn opleiding aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, werd Ruissen in 1995 beleidsmedewerker bij de SGP-fractie in het Europees Parlement. In 2000 maakte hij de overstap naar het ministerie van Landbouw, waar hij in dienst trad als speechschrijver voor de bewindslieden. Momenteel is hij coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). SGP zit bij de ‘Niet Ingeschrevenen’ in het EP.

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden van 23 tot en met 26 mei plaats. In Nederland kunnen stemgerechtigden op donderdag 23 mei stemmen. Het Europees Parlement is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de EU. Het is de enige instelling van de EU die direct door de burgers wordt gekozen. Samen met de Raad van de EU en de Europese Commissie heeft het een wetgevende taak binnen de EU. De Europese Raad bepaalt de beleidsrichting.

Lees hier een uitgebreid artikel over de kracht van de Nederlandse sierteelt in Brussel dat deze week in het Vakblad voor de Bloemisterij staat.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties