Organisatie en aanpak generieke promotie sierteelt op de schop

De organisatie en de aanpak van de generieke promotie van bloemen en planten gaat op de schop. Er wordt een sector promotor aangesteld en daaronder vallen Bloemenbureau Holland met een nieuwe werkwijze en een nieuw onderdeel van de sectorpromotie: marketingactivatie.

Dit is de uitkomst van een plan dat het bestuur van Bloemenbureau Holland in samenwerking met kwekers en handelaren heeft ontwikkeld. De partijen waren ervan overtuigd dat er een brug geslagen moet worden tussen enerzijds interesse bij consumenten blijven creëren en anderzijds het activeren en stimuleren van directe verkoop op de winkelvloer.

„Om de campagnes van BBH en de activatie naar de consument op de winkelvloer beter op elkaar aan te laten sluiten zijn in toenemende mate aanvullende activiteiten nodig. Zowel handelsbedrijven als kwekers hebben dan ook behoefte aan een raamwerk en middelen (marketingtools) om dat te kunnen bereiken”, aldus bestuursvoorzitter Boy van Droffelaar van BBH.

Dit voorjaar is daarom een veranderproces gestart dat moet leiden tot een effectievere invulling van de sectorpromotie voor bloemen en planten. Met als ambitie de marketinginspanningen in de sierteeltsector op een hoger niveau te brengen.

Om te komen tot een nieuwe invulling van sectorpromotie binnen de sierteelt, wordt een sector promotor aangesteld waaronder twee uitvoeringsorganen vallen. BBH met een aangepaste werkwijze. En daarnaast een nieuw onderdeel van de sectorpromotie: marketingactivatie, zodat het vergroten van interesse én activatie met elkaar verbonden worden.

In nauwe samenwerking met handelspartijen en kwekers wordt de komende periode gewerkt aan invulling van de hiervoor benodigde organisatie en het duidelijk aangeven van de noodzakelijke kaders. Het streven is om eind 2017 een start te maken met de nieuwe organisatie waarbij generieke promotie en marketingactivatie ingezet zullen worden om de consumentenbeleving en afzet van bloemen en planten te stimuleren.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties