’Overheid moet onrendabele top CO2-afvangst en -distributie wegnemen’

Het Amsterdamse grondstoffenbedrijf AEB kan CO2 afvangen voor levering door Ocap aan zo’n 1.000 ha glastuinbouw. Maar dan moet de overheid wel de onrendabele top van dit project voor haar rekening nemen. Die oproep deden voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland en directeur Jacob Limbeek van Ocap op 22 juni tijdens de CO2 Conferentie in Amsterdam.

De Shell-raffinaderij in Pernis en bio-ethanol fabriek Alco leveren al aan zo’n zeshonderd glastuinbouwbedrijven CO2. Op dit moment ligt er een businesscase klaar voor een vergelijkbare samenwerking met grondstoffenbedrijf AEB Amsterdam. Daarmee zou 1.000 ha glas van externe CO2 kunnen worden voorzien, wat in 2020 tot een extra besparing leidt van 70 miljoen m3 aardgas en 130 kiloton CO2.

„Voor de verduurzaming van Nederland is het van belang dat glastuinbouw en industrie dit op grotere schaal gaan realiseren. Daarvoor is het noodzakelijk dat de overheid werk maakt van de onrendabele top in de CO2-afvangst en de infrastructuur, die nu in dit soort projecten ontstaat en de verdere ontwikkeling flink in de weg staat”, aldus van Ruiten. „De glastuinbouw betaalt zelf ook voor deze CO2, maar we verwachten ook een bijdrage van de overheid.”

„Dit is een kans voor de overheid, omdat dit een relatief goedkope mogelijkheid is om CO2-emissiereductie te bereiken”, aldus Limbeek. Ook AEB Amsterdam bevestigde tijdens de CO2 Conferentie het belang van de samenwerking om de ontwikkeling van CO2-hergebruik verder vorm te geven en ook vanuit de industrie duurzaamheid te stimuleren.

Momenteel vinden ook met andere afvalverwerkers gesprekken plaats om de resterende CO2-behoefte van de glastuinbouwgebieden in Zuid- en Noord-Holland te dekken. De glastuinbouw heeft behoefte aan 2 megaton externe CO2 om daarmee in totaal een uitstoot van 6 megaton te vermijden.

CO2 Smart Grid
Het project met AEB Amsterdam, OCAP en LTO Glaskracht is een resultaat van de Green Deal CO2-voorziening Glastuinbouw Noord-Holland. Het vormt de basis voor een CO2 Smart Grid, een plan waaronder ruim 25 bedrijven en lokale en regionale overheden vorig jaar hun handtekening hebben gezet tijdens de Nationale klimaattop op 26 oktober.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties