Overschakelen naar systeemaanpak ziekten en plagen kost € 1 miljard

Ziekten en plagen bestrijden vanuit een weerbaar productiesysteem, de zogenoemde systeemaanpak, vergt in investering van € 1 miljard, hebben de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen becijferd. Ze vragen de overheid daar een extra bijdrage voor van € 100 miljoen in het kader van NL Next Level.

Driekwart van de investering wordt door het agrarische bedrijfsleven opgebracht, een kwart door publieke gelden uitgaande van instemming met de extra € 100 miljoen. Dit bedrag moet volgens de aanvragers gezien worden als katalysator achter de transitie naar plantgezondheid in 2030: het verbinden van bouwstenen in een systeemaanpak, facilitering van een gezond transitieklimaat en verbinding van partijen en processen. Deze investering functioneert bovendien als hefboom voor ontsluiting van andere investeringsbronnen en samenwerkingsverbanden.

Naar verwachting verdient de investering van € 1 miljard zich binnen een termijn van circa tien jaar terug. Het levert immers behoud van de gunstige Nederlandse exportpositie op, draagt bij aan een de vitaliteit van het platteland en levert innovatieve kennis en producten op die zijn te vermarkten. Ook na 2030 blijft een systeemaanpak van ziekten en plagen de BV Nederland geld opleveren. Het exacte verloop van de opbrengsten (termijn en omvang) is echter moeilijk voorspelbaar onder meer door het Europees landbouwbeleid en geopolitieke omstandigheden.

Systeemaanpak

Bij weerbare productiesystemen krijgen ziekten en plagen minder kans om planten ziek te maken en blijft de noodzaak om in te grijpen tot een minimum beperkt. Huidige bestrijdingsstrategieën zijn veel kwetsbaarder. Kleine veranderingen

in het systeem kunnen er al voor zorgen dat ziektes en plagen de kop op steken en er bestreden moet worden. In een systeemaanpak is er sprake van een robuust systeem, waarbij kleine veranderingen opgevangen kunnen worden door het systeem zelf.

Kortom, teelten worden grotendeels zelfregulerend voor wat betreft plantgezondheid. Ziekten en plagen zullen ook in 2030 nog aanwezig zijn, mede door de effecten van klimaatverandering en toenemende fytosanitaire risico’s. Bijsturen blijft soms nodig, maar dan wel met minimale input die slim ingezet wordt in plaats en tijd, en daardoor het natuurlijk evenwicht zo min mogelijk verstoort.

NL Next Level

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben drie investeringsvoorstellen ontwikkeld voor NL Next Level. Naast ’Healthy plants, healthy planet, ’Mest: een gouden, groene grondstof’ en ’Smart Agri – Horti – Food Keten’. NL Next Level is de inzet van het gezamenlijke bedrijfsleven voor het beleid van het nieuwe Kabinet en gericht op het vergroten van de verdiencapaciteit van Nederland met als doel onze welvaart en werkgelegenheid te versterken. De ontwikkelde voorstellen spelen hierop in.