Per 2022 is milieucertificaat verplicht voor veilingaanvoer

Uiterlijk 31 december 2021 moeten alle aanvoerders van Royal FloraHolland een marktconform milieucertificaat hebben. Gefaseerd stelt de veiling milieuregistratie en -certificering verplicht voor iedereen die bloemen en planten aanvoeren op de marktplaats.  Op dit moment is 40% van de bij de veiling geregistreerde siertelers gecertificeerd. Zij zijn goed voor 80% van de veilingaanvoer.

De meerderheid van de veilingaanvoer is dus voorzien van een milieucertificaat. De 20% aanvoer zonder zo’n certificering is vooral afkomstig van ‘kleine kwekers’. Die groep behelst 60% van de 5.500 aanvoerders bij Royal FloraHolland, ofwel 3.300 aanvoerders (zowel leden als niet-leden). Zij krijgen tot eind 2021 de tijd om de milieuregistratie en -certificering te organiseren. Lukt dat niet, dan kan er vanaf 2022 niet meer via Royal FloraHolland worden verhandeld. De veiling ziet het besluit als een mijlpaal in het verder verduurzamen van de sector.

De directie van Royal FloraHolland heeft het besluit genomen op basis van een advies van de Ledenraad. CEO Steven van Schilfgaarde: „Duurzaamheid is een van de pijlers onder de strategie van Royal FloraHolland. Het biedt onze leden kansen om hun concurrentiepositie te versterken en het draagt bij aan het toekomstbestendig maken van onze marktplaats en sector. De markt vraagt om transparantie over de productie en bedrijfsvoering”.

Kostenplaatje

Van Schilfgaarde weet dat het kostenplaatje voor veel kwekers een reden is om niet met milieuregistratie en -certificering bezig te zijn. Die kosten kunnen volgens hem omlaag, als er meer certificerende partijen op de markt komen. Ook kan certificering volgens hem efficiënter en sneller (en dus goedkoper) dan nu het geval is. Dit aspect is een van de vier randvoorwaarden die de ledenraad en de directie van Royal FloraHolland over dit onderwerp hebben geformuleerd.

Kort samengevat zijn dit de vier randvoorwaarden:

1) Kwekers die nog niet digitaal registeren en nog niet gecertificeerd zijn, worden met een ‘onboarding’ programma geholpen (“helpende hand”). De FPC’s worden nauw betrokken bij de uitrol hiervan.

2) De bestaande organisaties moeten verbeteren in service en snelheid. Er moet voldoende capaciteit zijn en registratie en certificering moeten minder complex en goedkoper worden.

3) Naast MPS moet er minstens één alternatief komen voor zowel registratie als certificering. Alternatieven moeten voldoen aan de FSI criteria en moeten betaalbaar en gebruikersvriendelijk zijn.

4) Als lid van FSI zal Royal FloraHolland invulling geven aan de duurzaamheidsnormen voor de sector na 2020. Met handelspartners wil zij zorgdragen voor de realisatie van de door hen uitgesproken ambitie om gecertificeerd duurzaam in te kopen.

De Ledenraad heeft geadviseerd extra aandacht te geven aan de milieuregistratie en -certificering van de internationale leden.

Invoering in drie stappen

Het verplicht milieucertificaat wordt stapsgewijs ingevoerd. De eerste stap is digitale milieuregistratie voor alle aanvoerders op de marktplaats; uiterlijk per 31 december 2020. Die ambitie hebben de ledenraad en de veiling eerder dit jaar ook al uitgesproken. Vervolgens wordt na 31 december 2021 het hebben van een marktconform milieucertificaat voor alle aanvoerders van Royal FloraHolland verplicht gesteld.

De derde en laatste stap is voldoen aan alle in de sierteeltsector gestelde FSI-duurzaamheidsnormen. Dus niet alleen op milieugebied, maar ook met betrekking tot Good Agricultural Practices (GAP) en op sociaal gebied. Aan deze stap is nog geen datum gekoppeld. Royal FloraHolland gaat met FSI in gesprek over de normen die voor de kwekers na 2020 gaan gelden. De ambitie is om op termijn te voldoen aan alle FSI-normen.

De gehele aanpak is ontwikkeld door het regieteam Duurzaamheid – bestaande uit leden van Royal FloraHolland – en het team Duurzame Ontwikkeling en Kwaliteit. Het komt voort uit ledenconsultatiesessies die in 2018 en 2019 zijn georganiseerd. Vervolgens is door de directie over de aanpak advies gevraagd aan de Ledenraad.

Handhaving

Royal FloraHolland is voornemens te gaan handhaven naar kwekers en kopers. Het regieteam Duurzaamheid heeft de opdracht van de Ledenraad gekregen opties voor effectieve handhaving met bijbehorende deadlines uit te werken. Op basis van het advies van het regieteam zal de directie nader besluiten over de invulling van de handhaving, daarbij rekening houdend met de voortgang van de invulling van de randvoorwaarden.

CEO Steven van Schilfgaarde (met microfoon) heeft de plannen omtrent milieucertificering op de Trade Fair Aalsmeer toegelicht aan de internationale pers.

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties