PlanetProof versus FSI en MPS

Het nieuwe certificatieschema PlanetProof Plantaardige Producten is vanaf 1 maart van kracht. Maar hoe verhoudt dit schema zich tot MPS en in hoeverre past het duurzame keurmerk binnen de ambities van duurzame platform Floriculture Sustainability Initiative (FSI).

Alle goede bedoelingen ten spijt om PlanetProof interessanter te maken voor retailers. Grote spelers in de sierteelthandel, actief binnen FSI, focussen vooralsnog op zogenoemde GAP-gebenchmarkte keurmerken waar PlanetProof niet onder valt.

De harmonisatie die SMK met de nieuwe koers van PlanetProof voorstaat, vindt Stefanie Miltenburg, duurzaamheidsmanager bij Royal FloraHolland, een goede ontwikkeling. Die heeft voor de sierteelt echter wel een consequentie voor de relatie met FSI. „De duurzame ambitie van FSI is gekoppeld aan certificering. FSI heeft op milieu alle sierteeltcertificaten gebenchmarkt waarbij GAP de basis is. Omdat deze GAP-eisen niet meer in het vernieuwde schema zitten telt het toekomstige certificaat nu dus niet mee als duurzaam certificaat. In het oude Milieukeur stonden de eisen wel, maar was het schema niet met FSI gebenchmarkt omdat het niet relevant was voor de sierteelt. Er waren geen siertelers Milieukeur-gecertificeerd.”

Absurd

„Absurd als een duurzaam keurmerk als PlanetProof met eisen voor alle milieuthema’s om genoemde redenen buiten het zogenoemde FSI-mandje valt met goedgekeurde keurmerken voor de internationale sierteelthandel”, reageert Wim Uljee, communicatiemanager SMK.

Hij heeft een punt meent Miltenburg, echter: „Bij toetsing tegen de internationale standaarden en wetgeving waaraan PlanetProof minimaal moet voldoen volgens FSI is al duidelijk dat PlanetProof daaraan niet voldoet. De basis, eisen aan arbeidsomstandigheden en voedselveiligheid, staan immers niet meer in het schema. Dat is jammer, omdat daarmee een certificaat dat sterk inzet op milieuverbeteringen erkenning van dit belangrijke internationale sierteeltplatform misloopt. Daarom gaat Royal FloraHolland met FSI en PlanetProof in gesprek om alsnog een manier te vinden voor goede koppeling met of inpassing van PlanetProof in FSI.”

MPS versus PlanetProof

MPS is in de sierteelt vooralsnog wijdverbreider. Toch hangt er een zweem omheen van de slager die zijn eigen vlees keurt, ook al is het een transparant keurmerk. Dus voor de objectiviteit is het beter als Milieukeur sierteelt wordt uitgebreid en gebaseerd op de systematiek van MPS. Dit zei Nico van Ruiten voorjaar 2017 toen er pilots tussen de LTO Glaskracht Nederland en SMK gaande waren over een nieuw certificatieschema PlanetProof sierteelt. Hij was toe nog voorzitter van de brancheorganisatie. Die afstemming is in het nieuwe brede PlanetProof-schema niet gerealiseerd. Gaat die er ooit komen?

Uljee ziet een totstandkoming van één duurzaam sierteeltkeurmerk niet snel gerealiseerd worden. Betere afstemming op elkaar eerder. Tineke Hofland-Zijlstra, projectleider plantaardige agroketens, vraagt zich af of de noodzaak van één sierteeltkeurmerk wel zo nodig is. „Zo blijft er iets te kiezen. Beide labels streven ernaar de sector te verduurzamen. Het ene keurmerk net iets meer dan het ander.” Waarop Uljee weer reageert dat het qua duurzame sierteeltkeurmerken geen woud aan keurmerken is. Eigenlijk in Nederland alleen PlanetProof en MPS. De rest zijn duurzame labels die niet zogenoemd geaccrediteerd zijn en door onafhankelijke instanties worden geaudit.

Reactie MPS

Op de vraag of het vernieuwde PlanetProof een bedreiging is voor MPS, gaat MPS-directeur Yolande van den Boom niet concreet in: „MPS kent de sector en dat is al 25 jaar haar kracht. MPS heeft haar sporen verdiend in de sierteeltsector en is binnen de gehele tuinbouwketen actief en heeft een groot marktaandeel in de sierteelt. Dat maakt MPS sterk en zelfbewust en zo kijkt MPS ook naar nieuwe certificaten of vignetten die op de markt verschijnen. Altijd de focus op mogelijkheden tot samenwerking en verbinding. MPS-certificaten zijn gebaseerd op standaarden die zowel door kwekers, handelaren als retail worden ondersteund. De ambities die in de MPS-certificaten zijn vastgelegd, zijn door en met de tuinbouwsector zelf opgesteld.”

Lees morgen 2 maart in de Bloemisterij de ins en outs rond het nieuwe schema PlanetProof.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties