Potentiële innovaties verdienen steun in de rug

Er is in de markt geld genoeg voor innovatie, maar weten we het wel op tijd te vinden? Dat is toch wel de vraag die deze week bij mij opkwam na een aantal nieuwsberichten in verschillende media.

Vandaag kwam het bericht naar buiten dat de Subsidieregeling kennis en innovatie van de gemeente Westland van start is gegaan. Je kan inschrijven, er is twee keer € 225.000 te verdelen. Toen heb ik snel even gekeken wat de Topsectoren hebben aan te bieden. Het ene na het andere project waar je op kunt inschrijven. Nog even wat verder kijken, het merendeel van de topsectorenfondsen gaat over fundamenteel onderzoek. Hier is genoeg geld voor beschikbaar, mits het plan wetenschappelijk goed onderbouwd is uiteraard. Daar zit wel een belangrijke crux. Het wetenschappelijk niveau van veel innovaties voldoet niet aan de criteria.

Daarnaast zie ik veel bedrijven pionieren met eigen geld of euro’s geleend bij familie en vrienden. Wanneer het geld op is, is er vaak nog een heel traject nodig om de innovatie praktijk- en marktrijp te maken. Wat dat betreft is misschien wel net als salaris; het einde van de maand wordt er regelmatig niet mee gehaald. Dat wordt dus een paar dagen op de pof zitten.

Wie staat dan klaar staat om bij te springen wat betreft financiering van de innovatie? Een gewone bancaire lening of krediet lukt niet. De innovatie heeft zich immers nog niet bewezen. De ’start-up» vindt wat dat betreft een dicht loket. Zonder risicodragende middelen verdwijnen veel start ups met mogelijk goede innovaties in de afgrond.

Het wordt makkelijker wanneer de innovatie zich bewezen heeft of op het punt van doorbreken staat zich. De zogenaamde ’de scale-up financiering’. Een goed voorbeeld is deze week de participatie van € 3,5 miljoen door Shift Invest en het Rabobank Food en Agri innovatiefonds in 30MHz. De fase van pionieren is voorbij, de markt loopt warm en toont een zeer gezonde interesse in het product. De propositie van 30MHz is het ontsluiten en koppelen van verschillende databronnen en sensoren in een kas via een datahub waarmee actuele ontwikkelingen in de kas, het gewas en de omgeving direct zorgen voor stuurinformatie. Ik denk een veelbelovende ontwikkeling onder de noemer precision farming. De tuinbouw en de akkerbouw maken een soortgelijke ontwikkeling door en kunnen wat dat betreft veel van elkaar leren.

Voor dergelijke innovaties is een private equity partij graag bereid zijn middelen in te zetten. De vraag is wel, hoe lang zijn ze bereid om mee te doen? Food & Agrisectoren kenmerken zich immers door grote schommelingen. Is het fonds bereid om bij tegenwind nog een keer door te zetten en bijvoorbeeld bij te storten in plaats van met een afboeking afscheid te nemen van de investering. Helaas zie ik dit laatste nog te vaak gebeuren. Dan zie je dat het korte termijn gewin de boventoon viert. Weg innovatie, terug naar start.

Het goede nieuws is dat er inmiddels partijen in de markt zijn die wel bereid zijn om lang genoeg te blijven zitten en samen aan de groei te werken. Naast eerder genoemde partijen zijn er meer die een verhoogde interesse hebben. Dus gelukkig gloort er perspectief aan de horizon en zijn er serieuze partijen in de markt die bewezen innovaties met een hoger doel willen ondersteunen. De tuinbouw is sterk innovatief, dus blijf innoveren zou ik zeggen. De markt is er klaar voor.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties