Rijk geïllustreerd boek over tulpenziekten

Adviseur Cor Conijn heeft veertig jaar kennis in bloembollenonderzoek- en voorlichting verwoord in een praktisch naslagwerk voor telers, broeiers en andere gebruikers van tulp.

Het boek ‘Tulpenziekten per groeistadium in beeld’ is een bundeling van zestig ziekten en afwijkingen die in de tulpenteelt voorkomen. Conijn behandelt ze in drie hoofdstukken: bol, opkomst en bloei. Feitelijk zijn het de drie fases die tulpen doormaken: droge bolbewaring, de fase tussen planten en bloemknopstadium en de periode die de tulpen vanaf de bloei tot het rooien meemaken. Vooral in de hoofdstukken opkomst en bloei komen afwijkingen in de broeierij ter sprake.

Elke aandoening wordt in twee pagina’s behandeld. Links in tekst info over de veroorzaker, het schadebeeld, bijzonderheden en maatregelen die het euvel kunnen voorkomen. Op de rechterpagina steeds enkele foto’s om eenvoudig een vergelijking met de praktijk te kunnen maken.

Van de acht belangrijkste ziekten is in hoofdstuk vier een overzicht gemaakt met de ziektebeelden van bol tot en met bloei.

Voorin het boek staan een index en ziektetabellen, zodat je snel op ziekte of ziekteverwekker kan zoeken. Het boek (150 pag.) is verkrijgbaar bij Uitgeverij Roodbont en via Bol.com en kost €44,90