Ruime opvang- en afvoercapaciteit regenwater nuttig

„Zorg ervoor dat de standpijpen en horizontale leidingen niet te snel vol kunnen lopen en neem een ruime marge in acht. De klimaatverandering is een gegeven en neerslag komt steeds vaker in de vorm van korte, hevige buien. Daar moet je goed op berekend zijn.” Dat advies geeft gerberateler Mathieu van Holstein. Hij nam deel aan een project van het Hoogheemraadschap Delfland.

Voor het Hoogheemraadschap Delfland onderzocht TU-student Kasper Keizer in 2017 en 2018 hoe de afvoer van hemelwater op een tuinbouwbedrijf verloopt bij uiteenlopende hoeveelheden neerslag. Holstein Flowers uit De Lier werkte mee aan het project. “Water dat door knelpunten in het systeem niet kan worden opgevangen, vormt feitelijk een verliespost”, motiveert vennoot Mathieu van Holstein. „Dit project heeft inzichten opgeleverd waar we bij nieuwbouw echt iets mee kunnen.”

Saskia Jouwersma, senior beleidsmedewerker bij het Hoogheemraadschap Delfland, vult desgevraagd aan: „Bij bestaande kassen is het inderdaad lastig om de dimensionering van de opvang- en afvoercapaciteit van regenwater te vergroten. Met een aanpassing van opvangbak bij de standpijp en het dek hebben enkele telers wel succesvol het overlopen van goten beperkt.”

Diverse meters

Diverse meters en camera’s werden op strategische plaatsen op en nabijd een kas van Holstein Flowers gemonteerd. De voor het onderzoek zeer nuttige hoosbuien bleven in de onderzoeksperiode uit. Er was geen overstort vanuit het bassin naar de sloot en de standpijpen van het bedrijf bleken goed op hun taak berekend. Wel is vastgesteld dat er door het jaar heen vrij veel neerslag – zo’n 10 procent – verloren gaat door verdamping vanaf het dek.

Belangrijkste leerpunt voor teler Mathieu van Holstein was dat je de opvang- en afvoercapaciteit ruim moet dimensioneren, rekening houdend met de traagheid in het systeem. „Daar hebben wij bij bedrijfsuitbreiding ook altijd op gelet. Nu zou ik daar nog scherper op letten.”

Beheersgebied

Westland behoort tot het beheersgebied van Hoogheemraadschap Delfland. Bij het analyseren van knelpunten in het kwantitatieve waterbeheer en het zoeken naar oplossingen kan het waterschap niet om de glastuinbouw heen. Het is een van de bebouwde gebieden in Nederland waar het verwerken van grote hoeveelheden neerslag in korte tijd dikwijls problemen oplevert. “Buien worden heviger en door de schaalvergroting in de tuinbouw worden aaneengesloten oppervlakten bebouwd gebied almaar groter”, stelt senior beleidsmedewerker Saskia Jouwersma van het Hoogheemraadschap vast. „De norm dat er 35 mm regen per uur door een kas afgevoerd moet kunnen worden, is niet altijd voldoende. In de standpijpen die het verst van het bassin verwijderd zijn, is de weerstand om water af te voeren het hoogst. Daar lopen de goten als eerste over.”

Meer info over het onderzoeksproject vindt u op de site van Glastuinbouw Waterproof

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties