Schouten: Geen nationaal verbod op neonicotinoiden mogelijk

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kan de voorgenomen wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden niet aangrijpen om een nationaal verbod op neonicotinoïden mogelijk te maken. Schouten schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanvullende nationale bepalingen over de goedkeuring van werkzame stoffen of de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die verder gaan dan de Europees geharmoniseerde regelgeving op dit gebied verstoren het gelijke speelveld binnen Europa ernstig.

Bovendien biedt deze Europees geharmoniseerde regelgeving volgens Schouten de mogelijkheid de goedkeuring van werkzame stoffen of de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in te trekken als op basis van nieuwe wetenschappelijke en technische kennis blijkt dat niet langer voldaan wordt aan de randvoorwaarden, waardoor het gebruik van de stof of het middel onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van mens, dier of voor het milieu met zich brengt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties