Schouten onderzoekt lager eigen risico brede weersverzekering

Boeren en tuinders kunnen zich verzekeren tegen extreme weersomstandigheden zoals extreme droogte of wateroverlast door het afsluiten van een brede weerszekering bij een verzekeraar. Bij deze calamiteitenverzekering geldt een verplichte schadedrempel van 30%. Landbouwminister Carola Schouten onderzoekt momenteel met de werkgroep Brede Weersverzekering of het wenselijk is die drempel te verlagen naar 20%, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Carola Schouten (foto: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

De brede weersverzekering is volgens Schouten een met Brusselse gelden gesubsidieerde calamiteitenverzekering waarvoor staatssteunvoorwaarden uit de Europese verordeningen gelden. LTO Nederland dringt er bij de minister op aan het eigen risico te verlagen. De organisatie wijst daarbij op de per 1 januari 2018 van kracht geworden Europese Omnibusverordening die dat mogelijk maakt.

Schouten probeert boeren en tuinders te stimuleren van de brede weersverzekering gebruik te maken door het aanbieden van een premiesubsidie van 65%. Voor de periode 2015-2020 heeft haar ministerie daarvoor €70 miljoen uitgetrokken. De noodzaak van zo’n verzekering zal volgens de bewindsvrouw door het grilliger worden van het weerbeeld vanwege klimaatverandering steeds groter worden. „Ik reken er daarom op dat de deelname aan de brede weersverzekering – die nu nog beperkt is (circa 1.700 deelnemers in 2017) – flink zal toenemen”, aldus Schouten.

Assurantiebelasting
Momenteel is de brede weersverzekering volgens LTO voor 90% van de boeren en tuinders niet aantrekkelijk. Dat ligt volgens de belangenbehartiger aan de voorwaarden, het percentage eigen risico, de kosten voor premie en de assurantiebelasting. Binnenkort vinden gesprekken plaats over mogelijke verbeteringen. LTO wil dat de assurantiebelasting (21%) op de brede weersverzekering definitief wordt afgeschaft. Dat is een kwestie die met het ministerie van Financiën besproken zal moeten worden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties