SER gaat kansen voor breed gedragen landbouwakkoord verkennen

Op 17 december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om afspraken te maken die zorgen voor een langjarig economisch en ecologisch duurzaam toekomstperspectief voor de landbouwsector. Het kabinet heeft de Sociaal Economische Raad gevraagd om als eerste stap voor een dergelijk akkoord een verkenning uit te voeren.  Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Er is een helder perspectief nodig op een toekomstbestendige landbouw, waarbij politieke keuzes en afspraken nodig zijn. Deze moeten er voor zorgen dat er duidelijke doelen voor een duurzame productie komen die individuele boeren en ketenpartijen zowel duidelijkheid als langjarig handelingsperspectief geven. Daarbij is ook nodig dat duurzame investeringen renderen op bedrijven en in de keten en dat gezonde en duurzame consumptie bevorderd wordt, schrijft Schouten.

Het bieden van toekomstperspectief vraagt volgens de minister om een brede, integrale benadering, met aandacht voor de wisselwerking met andere sectoren van de economie, voor de kwaliteit van natuur en landschap, en voor de vitaliteit van het landelijk gebied. De economische, de sociale en de ecologische dimensie moet daarbij in onderlinge samenhang worden bekeken.

Schouten acht als eerste stap een verkenning zinvol om te bepalen waar urgentie en draagvlak bestaat om dergelijke afspraken te maken met relevante partijen. Daarbij moet duidelijk worden waar een gemeenschappelijke basis tussen verschillende partijen bestaat om tot dergelijke afspraken te komen. Ook wil ze weten welke politieke keuzes nodig zijn om tot duidelijke kaders en randvoorwaarden te komen die een breed gedragen akkoord mogelijk maken.

De minister vindt het na de verkenning aan een volgend kabinet om de politieke kaders en randvoorwaarden vast te stellen waarbinnen dergelijke afspraken kunnen worden gemaakt. Op deze manier worden stappen gezet en wordt ook de democratische legitimiteit en het politieke draagvlak van een akkoord gewaarborgd, aldus Schouten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties