Speelveld van wereldwijde sierteelthandel wordt ongelijker

Het is zeer aannemelijk dat het speelveld van de wereldwijde handel in sierteeltproducten meer ongelijk wordt. Dit is een van de conclusies die AIPH trekt in het International Vision Project (IVP). Het IVP wijst tevens drie segmenten aan die interessant kunnen zijn voor de sierteeltindustrie.

Het speelveld voor de internationale handel in sierteeltproducten wordt ongelijker door een groot aantal factoren waaronder overheidsbeleid (handelstarieven en fytosanitaire regels), logistiek, toegang tot financiering, arbeid en klimaat en natuurlijke hulpbronnen. Meest belangrijke factor is echter prijselasticiteit. Met andere woorden: wat is de maximumprijs die consumenten willen betalen voor sierteeltproducten?

Het IVP geeft als voorbeeld dat het niet aannemelijk is dat de top 5 bloemen in China de komende tien jaren voorbij gestreefd worden door importbloemen. Niettemin is de verwachting dat in China de markt voor exclusieve bloemen groter wordt doordat een steeds groter deel van de middenklasse geld heeft om bloemen te kopen.

Ander gedrag

AIPH voorziet dat een verandering in vraag en aanbod van bloemen en planten onvermijdelijk is. Leidend hierin is de verandering van de vraag. Het IVP verwacht de grootste groei van consumptie in steden. Deels doordat steden groeien, maar vooral door toename van de consumptie per capita. Stedelingen ontwikkelen een ander gedrag dat leidt tot andere aankoopbeslissingen en die gaan invloed hebben op de aankopen van sierteeltproducten. Deze verandering roept de vraag op of de sierteeltindustrie zich anders moet positioneren.

De stedelingen hebben de tendens om te ‘connecten’ met de natuur. Dit kan leiden tot een groei van de sierteeltindustrie. Het IVP wijst drie segmenten aan die interessant kunnen zijn voor de sierteelt. De eerste zijn overheden op alle niveaus die meer geld uit zullen geven aan groene ruimtes. Het tweede segment zijn consumenten die de voordelen van het vergroenen van hun eigen leefruimte erkennen. Het derde segment is de private sector die de economische voordelen van groen inzien en bloemen en planten integreren in hun business modellen.

In het IVP beschrijft AIPH tevens drie toekomstige grote belangrijke consumentengroepen voor bloemen en planten in de wereld. Hierover lees je hier meer in het Vakblad voor de Bloemisterij van deze week.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties