Spuiten tijdens temperatuurinversie vergroot kans op drift

Het gevaar voor drift is groot als het bij bladstil en helder voorjaarsweer in de vroege ochtend ter hoogte van de spuitboom kouder is dan enkele meters boven het maaiveld. Alle gewasbeschermingsmiddelen zijn gevoelig voor deze vorm van drift. Vluchtige middelen zijn tijdens een temperatuurinversie extra riskant, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Het euvel gebeurt op een heldere en bladstille voorjaarsmorgen, als de zon nog maar net boven de horizon is. Op spuitboomhoogte is de lucht kouder dan enkele meters boven het maaiveld. De kleinste spuitdruppels blijven lang zweven in zo’n koude, stabiele luchtlaag. Ze kunnen in deze dichte luchtlaag wegdrijven naar gevoelige gewassen en naar mensen en dieren in de verre omtrek. Een temperatuurinversie, zoals dit weerverschijnsel wordt genoemd, kan al uren voor zonsondergang inzetten en aanhouden tot ruim na zonsopgang. Vaak gaat een inversie gepaard met laaghangende nevel, terwijl geuren en geluiden over grotere afstanden zijn waar te nemen.

Alle gewasbeschermingsmiddelen zijn gevoelig voor drift tijdens een temperatuurinversie. De kans op spuitschade hangt echter af van de grootte van de spuitdruppels en de schadedrempel van de werkzame stof. Hulpstoffen en anti-driftdoppen kunnen de vorming van kleine druppels beperken, maar niet voorkomen.

Spuitschade in straal van kilometers
Wegdrijvende druppels zijn niet het enige gevaar, zo blijkt uit het Amerikaanse onderzoek, dat beschreven wordt in Adjuvants & Formulations, het internationale magazine van Surfaplus. Ook vervluchtiging van werkzame stoffen kan tot spuitschade leiden. De groeistof dicamba kan bijvoorbeeld dagenlang na een bespuiting vervluchtigen vanaf grond en onkruid. Volgt binnen enkele dagen na een bespuiting een temperatuurinversie, dan is er in een straal van enkele kilometers rondom het bespoten perceel kans op spuitschade in gevoelige gewassen. Het gevaar van het spuiten van vluchtige middelen zoals 2,4-D of dicamba voorafgaand aan een temperatuurinversie is echter nog nauwelijks bekend. Ook labels en wettelijke gebruiksvoorschriften van middelen met deze werkzame stoffen attenderen niet op de verhoogde kans op spuitdrift door een temperatuurinversie.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties