Subsidie voor samenwerkingsprojecten R&D

Ben je als mkb-ondernemer – de glastuinbouw valt ook onder het mkb – in een samenwerkingsverband bezig met research & development (R&D) voor de ontwikkeling of vernieuwing van een product, productieproces of dienst? Dan kom je misschien in aanmerking voor subsidie vanuit de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Voor R&D-samenwerkingsprojecten is op 3 juli een speciale regeling opengegaan.

Om subsidie te kunnen aanvragen, moet het gaan om projecten die bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ondernemers. Vanaf 3 juli kunnen er aanvragen ingediend worden. Sluitingsdatum is 7 september, 17.00 uur.

Subsidie kan, mits beschikbaar in jouw regio/provincie, worden aangevraagd in de provincie of regio waar de penvoerder van je project is gevestigd. Ook moet meer dan de helft van de projectkosten in de betreffende regio worden gemaakt. Dit houdt in dat de kosten die de penvoerder maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde deelnemers bij elkaar meer dan 50% moeten bedragen.

Minimaal €50.000
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal €50.000 en maximaal €200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal €100.000 per deelnemer. De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband moeten een evenwichtig samenwerkingsverband vormen met betrekking tot de verdeling van de kosten en verdeling van de inbreng van de deelnemers. Dit betekent dat één deelnemer niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen. Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject moet maximaal twee jaar bedragen.

Kijk voor meer informatie over aanvragen op www.rvo.nl.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties