Subsidie voor groene burgerinitiatieven Drenthe

  De provincie Drenthe opent een subsidieregeling voor groene bewonersinitiatieven. De provincie wil zo burgers aanmoedigen om mee te helpen de omgeving meer bij- en vlindervriendelijk te maken.

  Inwoners van Drenthe kunnen een subsidie aanvragen uit een pot van totaal €20.000 per jaar voor 2019, 2020 en 2021 voor maatregelen in het openbaar groen. Het gaat daarbij om het omvormen van een gazon naar een bloemrijk grasland, het maken van bijenhotels of herstellen van landschapselementen. Het uitvoeren van zulke initiatieven moet altijd in overleg met de eigenaar van de grond, meestal is dat de gemeente.

  Groepsverband

  Gedeputeerde Henk Jumelet: „Het zou mooi zijn als er initiatieven gedaan worden in groepsverband, bijvoorbeeld door een straat of door een buurt- of dorpsvereniging. Samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren. Op deze manier kun je elkaar ervan bewust maken dat alle kleine beetjes helpen.”

  Aanleiding voor het instellen van deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten uiting aan hun ongerustheid over de neergang van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral die voor bijen, vlinders en andere insecten.

  Leefgebied

  Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er te weinig goed leefgebied is. Samen met de gemeenten, de waterschappen en groene organisaties werkt de provincie aan maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Een goed voorbeeld hiervan is het natuurvriendelijk beheren van bermen en oevers.

  Aanvragen van subsidie door inwoners van Drenthe kan vanaf maart via het subsidieloket van de Provincie Drenthe.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties