Toekomstvisie 2030 jonge glastuinders Bommelerwaard

Een groep jonge glastuinders werkt aan een toekomstvisie voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard. De visie is bedoeld voor eigen gebruik. Maar ook om aan politiek en samenleving duidelijk te maken dat de glastuinbouwsector veel kan blijven betekenen voor het gebied, en kan bijdragen aan het realiseren van verschillende maatschappelijke opgaven.

„De tijd is rijp om eens goed op papier te zetten hoe wij vanuit de sector aankijken tegen de gewenste ontwikkeling van de glastuinbouw in de Bommelerwaard in de komende tien jaar”, zegt Leendert van Tuijl, chrysantenkweker in Zuilichem. Hij maakt deel uit van een groep overwegend jongere ondernemers die het initiatief genomen heeft om Visie 2030 op te stellen. De ondernemers krijgen hulp van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard dat een gespecialiseerd bureau heeft ingeschakeld. Het is de bedoeling dat ‘Visie 2030’ voor de zomer klaar is.

De aanleiding voor de toekomstvisie is de Omgevingsvisie van de omliggende gemeenten. „De noodzaak om als sector goed te weten waar je heen wilt, is nu heel actueel. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel die samen de Bommelerwaard vormen, zijn bezig om een Omgevingsvisie Bommelerwaard op te stellen. Hierin komt ook het toekomstperspectief voor de glastuinbouw aan de orde”, vertelt Jelle Pippel van Pippel Lisianthus in Brakel. „In de nieuwe Omgevingsvisie kan de toekomstvisie van de sector een positieve rol vervullen.”

Ruimte voor glastuinbouw
Het belangrijkste uitgangspunt in Visie 2030 is wat betreft de ondernemers dat er in de Bommelerwaard ontwikkelruimte voor glastuinbouw moet blijven. Dat er ontwikkelruimte voor de glastuinbouw in het gebied moet blijven, houdt ook rechtstreeks verband met het grote aantal jonge ondernemers in de glastuinbouwsector. Pippel: „In tegenstelling tot sommige andere agrarische sectoren is bedrijfsopvolging hier geen punt van zorg. Er zijn veel jongeren die voor zichzelf een toekomst in de glastuinbouw zien, en daar met veel ambitie werk van maken.”

Gerard Selman van Glastuinbouw Nederland (links te zien) in gesprek met twee jonge ondernemers (Jelle Pippel en Leendert van Tuijl) uit de Bommelerwaard/ Foto: Glastuinbouw Nederland

Politiek draagvlak
Desondanks is het geen vanzelfsprekendheid dat er politiek draagvlak blijft voor de glastuinbouwsector in het gebied, constateert Gerard Selman, programmamanager Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard. „Het is van belang goed naar de argumenten van de burgers en de politiek te luisteren. De Visie 2030 kan helpen om hierover in gesprek te gaan”, aldus Selman.

Kavel van 10 ha
Van belang voor de ontwikkelmogelijkheden van glastuinbouwbedrijven is de beschikbaarheid van voldoende bedrijfskavels; kavels die qua grootte en vorm voldoen aan de toekomstige wensen van ondernemers. Selman stelt vast dat het aanbod van zulke kavels in het gebied beperkt is. „Stel je wilt als ondernemer op dit moment een nieuw bedrijf bouwen in de Bommelerwaard, en je zoekt daar een kavel van 10 ha voor. Dan is die heel moeilijk te vinden.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties