Tom Smit: ’Groene middelen niet per definitie ongevaarlijk’

Nog voor de kerst wil landbouwminister Schouten komen met de ’Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen’. Daarin zal zeker terugkomen het feit dat de bewindsvrouw wil dat er vaart wordt gezet achter de potentie van groene gewasbeschermingsmiddelen, laag risicostoffen en -middelen voor de geïntegreerde teelt.

Mooie woorden, maar hoe denkt bijvoorbeeld Tom Smit, development- en registratiemanager bij CropSience vanuit zijn functie over de potentie van groene middelen en het toekomstige middelenpakket?

Wat houdt jouw functie in?
„Voor de Nederlandse markt help ik bij het registreren van onze gewasbeschermingsmiddelen. Voor de maritieme zone, grofweg Noordwest-Europa, draag bij ik aan de ontwikkeling van nieuwe middelen.”

Zijn groene middelen het ei van Columbus voor telers?
„Nee, groene middelen zijn een deel van de oplossing. Het is een combinatie van maatregelen waarmee ziekten en plagen in toom zijn te houden. Bovendien is het een illusie dat groene middelen niet gevaarlijk zijn.”

Hoe ziet het middelenpakket er over tien jaar uit?
„Het middelenpakket ziet er heel anders uit. Over 5 jaar zijn 25 tot 40% van de huidige middelen niet meer toegestaan. Er zal ook nog specifieker tegen middelen worden aangekeken, meer oplossingsgericht. Niet alleen specifieker wat betreft gewas, maar ook in combinatie met welke maatregelen en onder welke omstandigheden middelen zijn in te zetten.”

Hebben grote gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten voldoende oog voor de kleine teelten?
„Zeker. Er is een speciale aanvraag voor kleine teelten, de zogenoemde KUG-aanvaag, waarbij geen werkzaamheidsstudie wordt uitgevoerd. Omdat nog steeds een residu-onderzoek nodig is en het risico onder een groot gewas moet vallen, maakt zo’n aanvraag niet goedkoop. Middelenfabrikanten verdienen dat niet terug, maar zijn daartoe toch bereid omdat ze op andere middelen genoeg winst maken. Er is echter wel een limiet wat je als fabrikant kan doen.”

Wat voor verkeerd beeld hebben telers van 
gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten?
„Dat wij steeds grotere monopolisten worden die de markt in handen hebben. Het aantal aanbieders voor oplossingen voor gewasbeschermingsknelpunten wordt echter steeds breder. Oplossingen buiten chemische of biologische middelen, zoals robots, ICT en machines voor mechanische oplossingen.”

Wat kunnen telers zelf doen om middelen langer in de benen te houden?
„Bewust met middelen omgaan. Dat besef groeit, maar helaas niet bij elke teler. Vooral emissies naar oppervlaktewateren zijn funest voor behoud van middelen. Nu is alles te meten en wordt razendsnel gedeeld.”

Lees 21 december in de Bloemisterij een artikel over groene middelen

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties