Twee nieuwe trips- en mijtmiddelen op de markt

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)heeft twee nieuwe mijtenmiddelen toegelaten: Requiem Prime en Batavia. Daarentegen zijn bij het college twee onkruidbestrijdingsmiddelen ingetrokken: Basta en Finale.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt Requiem Prime toegelaten voor professioneel gebruik toegelaten en van de bedekte teelt van bloemisterijgewasssen tegen trips en mijten. De werkzame stof van dit insectenmiddel Terpenoid Blend een chemisch nagemaakte natuurlijke afweerstof dat planten beschermt tegen insecten. Het is een gasvormig mengsel dat lijkt op een stof die sommige planten afscheiden als ze worden aangevallen door insecten. Zo zijn andere planten te beschermen met een geleende immuunstof.

Het insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel Batavia wordt toegelaten in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen en vaste planten, zowel in de grond als niet-grondgebonden teelt.

Het Ctgb heeft in haar vergadering van eind april tevens officieel bekend gemaakt dat de toelating van Basta en Finale zijn teruggetrokken. Toelatingen voor beide herbiciden komen per 31 juli 2018 te vervallen. De uiterste aflevertermijn is op 31 januari 2019 gezet, het opgebruiktermijn op 31 januari 2020.

Tenslotte is LUNA Privelege uitgebreid in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen en bloemenzaadteelt. Het bestrijdt echte meeldauw. Het was reeds toegelaten in bedekte bloemisterijgewassen. In onbedekte teelten betreft het een kleine toepassing; er is geen uitgebreid onderzoek naar gedaan. Gebruik is op risico van de toepasser.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties