Twee warmtecoöperaties opgericht in Oostland

Vijftien glastuinders in tuinbouwgebied Wilgenlei bij Bleiswijk hebben vorige week warmtecoöperatie Wilgenlei opgericht. Gisteren volgden ondernemers in Berkel en Rodenrijs dit voorbeeld en richtten de warmtecoöperatie Noordpolder op. De glastuinbouwbedrijven zetten zich in voor een lokaal warmtenet, waarop ze warmte kunnen afnemen van het Warmtebedrijf Rotterdam en de RoCa-leiding. Doel is om minder afhankelijk te worden van fossiele energie.

Tuinbouwgebied Wilgenlei ligt net zuidelijk van Bleiswijk. Pal naast dit gebied ontwikkelt Warmtebedrijf Rotterdam een warmteleiding voor de voeding van stadsverwarming in Leiden. Het tuinbouwgebied kan met een aftakking van deze leiding, op termijn, relatief eenvoudig worden aangesloten op havenwarmte vanuit Rotterdam.

Aan de andere kant van de Wilgenlei ligt de bestaande RoCa-warmteleiding van Uniper, waarop al langere tijd tuinbouwbedrijven in Bergschenhoek en Bleiswijk zijn aangesloten. Aankoppeling van een lokaal warmtenet op deze RoCa-leiding is een tweede optie die de warmtecoöperatie gaat onderzoeken.

Op korte afstand van het huidige eindpunt van de RoCa-leiding ligt het glastuinbouwgebied Noordpolder. Ook de ondernemers in dit gebied willen onderzoeken of gebruik van havenwarmte voor hun bedrijven perspectief biedt.

Samen met enkele voortrekkers per gebied heeft LTO Glaskracht Nederland de oprichting van beide warmtecoöperaties voorbereid.

In de zomer van 2016 richtten de ondernemers in de Zuidplaspolder al een soortgelijk initiatief op, de warmtecoöperatie Zuidplaspolder met 212 ha aangesloten glas. Vanuit die warmtecoöperatie ontwikkelen zij, in samenwerking met externe partijen, nu een businessplan. Daarvoor is vorige week een intentieovereenkomst getekend met de Waddinxveense Groenrecycling Wagro. Wagro ontwikkelt bij de Zuidplaspolder een biomassaverbrandingsinstallatie die warmte aan de glastuinbouw kan leveren. Met ArgroEnergy tekende warmtecoöperatie Zuidplaspolder vorige week een samenwerkingsovereenkomst. Gezamenlijk werken partijen de komende maanden aan de uitwerking van de businesscase voor een lokaal warmtenet.