Uitstel verleend aan collectieve waterzuivering Westland

  Westlandse tuinders hebben tot uiterlijk 1 januari 2023 uitstel gekregen voor de realisatie van hun collectieve waterzuivering Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Voor het uitstel van twee jaar was een aanpassing van de  Crisis- en Herstelwet nodig.

   

  In de Staatscourant van 22 juni 2020 is te lezen dat de Crisis- en Herstelwet speciaal voor de gemeente Westland is aangepast middels artikel 7ak, dat tot 1 januari 2023 voor hen van toepassing is.

  De gemeente Westland telt de meeste collectieven, zestien, samen goed voor 1.300 ha glas. De meeste daarvan willen aanhaken bij AWZI Nieuwe Waterweg van het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland. Dit project heeft vertraging opgelopen vanwege de keuze voor een verkeerde techniek. De gemeente Westland heeft daarom twee jaar extra tijd aangevraagd op grond van de Crisis en Herstelwet. Alleen overheden kunnen zo’n aanvraag doen. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. De tuinders moeten bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2021 betalen alsof het systeem al werkt. Met het geld dat dit oplevert wordt het zuiveringsproces geoptimaliseerd. Bedoeling is om straks ook meststoffen te verwijderen, zodat het systeem voldoet aan de eisen voor 2027.

  Complexe techniek

  De gekozen techniek is complex, omdat ook water uit de dorpskernen gezuiverd gaat worden met ozontechniek. Tuinders lozen namelijk op het aanwezige rioolstelsel in Westland. Richting Hoek van Holland, waar een van de vier waterzuiveringsinstallaties voor de gemeente staat, stroomt rioolwater dat relatief veel tuinbouwwater bevat, ongeveer 20%. Een nieuw systeem is ontworpen maar niet eerder klaar voor oktober 2022, is de verwachting. Met die nieuwe techniek wordt de gezuiverde waterstroom beter geschikt om als voedingswater voor landbouw te gebruiken en wordt schaars zoet water vastgehouden en niet naar zee afgevoerd.

  Uitzonderingspositie voor Westland

  Sinds 2018 moeten alle glastuinbouwbedrijven aan de waterzuiveringsplicht voldoen. De kleine duizend bedrijven die meedoen aan een zuiveringscollectief, die hebben de tijd gekregen tot 1 januari 2021, omdat collectieven lastiger zijn te realiseren. Westland krijgt nu een extra uitzonderingspositie. Degene die het zuiveringtechnisch werk gaat exploiteren moet wel iedere zes maanden aan het B&W van gemeente Westland rapporteren over de voortgang van het hergebruiken van het gezuiverde water. Per kwartaal moet zij worden geïnformeerd over de oplevering van de ozontechnologie en over de inspanningen om de opleveringsdatum te verkorten.

   

  Omslagartikel

  Zuiveringscollectieven (er zijn er 20, is de schatting, samen goed 20% van het ­areaal kassen in Nederland) zijn bezig aan een eindsprint, meldden we in het omslagartikel van week 22. Dat artikel is ook te lezen in ons digitale magazine via deze link (inlog vereist)

  Zuiveringscollectief AWZI Nieuwe Waterweg vertegenwoordigt zo’n 1.100 hectare glastuinbouw, circa 12% van de Nederlandse glastuinbouw en 25% van de Westlandse glastuinbouw.

   

   

   

   

   

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties