Utrecht trekt €1,5 miljoen uit voor herstel natuurschade valwind Leersum

  Het provinciebestuur van Utrecht wil €1,5 miljoen beschikbaar stellen voor het herstellen van schade die is ontstaan door de valwind in het gebied rondom Leersum, Valkenheide en Maarsbergen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgt het geld en zorgt voor een passende besteding.

  Het geld is specifiek bedoeld voor herstel van beplanting langs wegen binnen de bebouwde kom en voor natuurherstel. Het uitzonderlijke en excessieve karakter van het natuurgeweld in de zomer van 2021 is voor de provincie aanleiding om deze financiële bijdrage te leveren.

  De schade aan bossen rond de Utrechtse Heuvelrug was enorm na de valwind. In totaal zijn duizenden bomen omgewaaid. (Foto: Staatsbosbeheer)

  Heraanplant

  De stichting Bomen voor Leersum helpt particulieren bij heraanplant van bomen. De schade voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan boombeplantingen langs wegen is groot, evenals de schade voor eigenaren van natuurterreinen in het buitengebied. Met het provinciale geld wordt bijgedragen aan het herstel van het groen in de openbare ruimte en het herstel van beschermde natuurgebieden.

  Gedeputeerde Huib van Essen: „Het heftige natuurgeweld heeft inwoners en het landschap rond Leersum, Valkenheide en Maarsbergen zwaar getroffen. Het was bijzonder om te zien hoe zowel inwoners, de gemeente, als natuurbeheerders gelijk de schouders eronder gezet hebben en aan de slag gingen om schade te herstellen. Ook wij als provincie nemen onze verantwoordelijkheid en stellen geld beschikbaar om de gemeente, natuurorganisaties en particuliere eigenaren te ondersteunen met het herstel.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties