Verbindend Verklaring KijK 2023-2027 in de maak

Tot 2023 betaalt iedere glastuinder mee aan gewasoverstijgende onderzoeksprojecten in het kader van Kennis in je Kas (KijK). Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de verbindend verklaring vanaf 2023. Deze kan niet langer lopen dan de periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en dat is tot en met 2027.

De KijK-programmaraad stelt daarom voor uit te gaan van voortzetting tot en met 2027. Het indienen van de aanvraag 2023-2027 moet eind 2021 of begin 2022 gebeuren, omdat eerder ervaring leert dat de goedkeuring door LNV zeven maanden kan duren.

De kern van de Verbindend Verklaring is dat hiermee ook bedrijven die geen lid zijn van Glastuinbouw Nederland en/of een afzetorganisatie in de sierteelt- of glasgroentesector meebetalen aan de gewasoverstijgende onderzoeksprojecten in het kader van Kennis in je Kas.

In de voorbereidende ondernemersgroep Kennis in je Kas is in 2018 vastgesteld dat voor gewasoverstijgend innovatieonderzoek € 3 miljoen per jaar noodzakelijk is. Daarop is de telersbijdrage van € 350 per hectare per jaar voor 2019-2022 gebaseerd. Het totaalbedrag wordt verdubbeld door het ministerie van LNV, op voorwaarde dat de hele sector meebetaalt.

Voor de nieuwe periode wordt opnieuw gekeken naar het benodigde bedrag en de hectarebijdrage.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties