Verplichte bijdrage aan strategisch onderzoek bepaald op € 350 per ha

Aan gewasoverschrijdend strategisch onderzoek gaan glastuinders € 350 per ha bijdragen als dit advies van ondernemersgroep Kennis in je Kas (KijK) wordt overgenomen. Dit is volgens haar een derde van wat in de tijd van het Productschap Tuinbouw verplicht werd opgelegd.

De verplichte bijdrage geldt niet buitenbloementelers, een deel van de broeiers en glastuinders met bomen en fruit (uitgezonderd aardbei). Tevens geldt de heffing voor bedrijven boven een half hectare.

De inning vindt plaats via een Verbindend Verklaring (VV) via de Brancheorganisaties Groenten&Fruit en Sierteelt. Dit om te zorgen dat iedereen meebetaalt (geen freeriders is de wens van de groep).

„In duidelijk en open overleg met de ondernemers is een goed resultaat bereikt waar we erg tevreden over zijn. Het is van groot belang om te blijven innoveren in gewasoverstijgend onderzoek om de concurrentiepositie te behouden”, aldus voorzitter Sjaak van der Tak en directeur Ruud Paauwe van LTO Glaskracht Nederland.

Besluitvorming onderzoek

Het uitgebrachte advies geldt voor de voortzetting en financiering van de drie innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Alle besturen (de nieuw te formeren Programmaraad en ondernemersgroepen van de drie innovatieprogramma) worden samengesteld uit betrokken, actieve ondernemers, met een rooster van benoemen/aftreden dat balans tussen continuïteit en vernieuwing geeft. De Programmaraad beslist bij gewogen meerderheid naar areaal. Ondernemersgroepen besluiten bij gewone meerderheid.

Deze werkwijze geldt voor de periode 2019-2022, met een evaluatie in 2021.

Vervolgstappen

Het advies, waaraan de ondernemersgroep KijK de afgelopen twee maanden heeft gewerkt, gaat nu naar de besturen van LTO Glaskracht Nederland en de afzetorganisaties. Besluitvorming binnen de groep was naar meerderheid via areaal gewogen stemrecht.

Na instemming met het advies door de besturen wordt via de Branchorganisaties Groenten&Fruit en Sierteelt de aanvraag voor Verbindend Verklaring bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid ingediend. Parallel daaraan wordt gewerkt aan het voorbereiden van de hernieuwde aansturing en uitvoering. In het najaar komt de ondernemersgroep KijK weer bijeen om de voortgang te bespreken.

Belgische tuinders dragen niets verplicht bij aan strategisch onderzoek. Lees hoe bij de zuiderburen het onderzoek wordt gefinancierd in de Bloemisterij van 29 juni in een interview met Bruno Gobin, directeur Proefcentrum voor Sierteelt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties