Vertrouwen in eigen bedrijf blijft positief bij tuinders

Het vertrouwen in hun eigen onderneming lag bij glastuinders in het eerste kwartaal van 2019 op eenzelfde niveau als in het voorgaande kwartaal. Er is zelfs sprake van een lichte toename van bijna 1 indexpunt. Dat blijkt uit de jongste metingen van de Agro Vertrouwensindex die Wageningen University en Research (WUR) vandaag bekend maakte. De glastuinbouw blijft daarmee behoorlijk positiever gestemd dan het gemiddelde in de land- en tuinbouw.

Over de verwachte situatie op het bedrijf over twee à drie jaar denken glastuinders momenteel ook nét iets positiever dan ze eind 2018 deden. Beide indexen, de stemming op dit moment en die voor de middellange termijn – vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

Stemming blijft positief
De stemmingsindex van de glastuinbouw stond in het eerste kwartaal van 2019 op ruim 29 punten. Een stijging met 0,9% ten opzichte van een kwartaal eerder. De huidige stemming op het bedrijf is door ondernemers al geruime tijd positief en schommelt de laatste jaren rond de 30 punten.

Index productie komt hoger uit
Hoewel de stemmingsindex dus ruim boven het nulpunt blijft en redelijk stabiel is, blijken net zoveel ondernemers positief als negatief over de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, steeg tot iets boven nul. Twee jaar geleden gebeurde dat voor het laatst. Vooral de index van de productie kwam hoger uit. Tevens was men voorzichtig positiever over de opbrengstprijs. Wel zijn ondernemers steeds negatiever over de kosten van de afgelopen 12 maanden. De winst en omzet is hoger uitgevallen.

Toekomstverwachting
Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn, hun toekomstverwachting over twee à drie jaar, is in het eerste kwartaal van 2019 tevens met een klein punt gestegen. De index staat nu op 7,5 punt.

Over de komende 12 maanden (conjunctuurindex komend jaar) zijn glastuinders minder positief. De index staat op -7 punten en daalde een punt. De vijf indicatoren lieten een wisselend beeld zien.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties