Visie Arbeid van LTO Glaskracht eerder gereed

Nog dit jaar moet er een visie Arbeid liggen van LTO Glaskracht Nederland. Eerder dit jaar sprak beleidsspecialist Peter Loef over uiterlijk juli 2018.

LTO Glaskracht Nederland werkt aan een visie Arbeid. „Het wordt tijd om meer een spelbepaler te worden dan een speelbal als het gaat om het gaat om arbeid en arbeidsomstandigheden”, aldus Peter Loef, beleidsspecialist arbeid bij de brancheorganisatie.

De doelstelling is om voor 2018 gerichte plannen op te stellen en activiteiten te starten. Colland Arbeidsmarktbeleid wil de sector hier graag bij ondersteunen. Dit betekent dat zij meewerkt aan het opstellen van een sectorale arbeidsmarktvisie voor de glastuinbouw en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn dit regionaal te verbijzonderen.

Beter anticiperen

Bijna een jaar is Loef beleidsspecialist bij LTO Glaskracht Nederland. En wat hem opvalt is dat er geen gestructureerd arbeidsmarktbeleid in de sector aanwezig is. Vandaar dat de wens om met een visie Arbeid te komen.

Dan is wellicht beter te anticiperen op knelpunten die telers ervaren bij regelgeving over arbeid als bijvoorbeeld het niet meer mogen inhouden van huisvestingskosten op de betaling van het wettelijk minimumloon en het uitbetalen van overuren minimaal conform het wettelijk minimumloon.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties