Volop discussie over wel of niet collectief gefinancierd onderzoek

De leden van LTO Glaskracht Nederland kunnen deze maand hun mening geven over het collectief onderzoek. Daartoe heeft de organisatie de website Kennis in je kas in het leven geroepen, waar de leden en ook andere geïnteresseerden zich kunnen informeren over de effecten van het collectieve onderzoek.

LTO Glaskracht Nederland peilt deze maand onder haar leden of ze überhaupt belang hechten aan strategisch onderzoek. En zo ja, wat ze de beste manier vinden om dat te financieren. Deze peiling heeft de publieke discussie over het strategische onderzoek en de financiering daarvan echter in gang gezet.

LTO Glaskracht is voorstander van behoud van het collectieve onderzoek, waarbij het een optie is om de financiering via een collectieve heffing te realiseren. Het algemeen verbindend verklaren van een dergelijke heffing kan via de Brancheorganisatie Sierteelt.

Het Vakblad voor de Bloemisterij heeft in haar vierde editie van 27 januari aandacht besteed aan de resultaten van het collectieve onderzoek in het verleden en de visie van LTO op de toekomst. Huub Tonies, bestuurslid van de Nieuwe Vrije Agrarisch Federatie, geeft zijn opinie in het Vakblad dat vandaag (10 februari) op de deurmat valt. Hij stelt het collectieve onderzoek en de financiering daarvan openlijk ter discussie.