Vrijstelling Alar in 5 onbedekte pot- en containerteelten

Van 9 juli tot 5 november is Alar 95 als groeiregulator inzetbaar in de onbedekte pot- en containerteelten van hortensia, viburnum, chrysant, azalea en aster. Het betreft een afgegeven vrijstelling.

Al enkele jaren wordt deze vrijstelling afgegeven, althans in deze gewassen en de werkzame stof daminozide. Dit jaar heeft Glastuinbouw Nederland echter UPL bereid gevonden mee te werken aan de vrijstelling. De jaren daarvoor is samengewerkt met Fine Agrochemicals met Dazide Enhance. Klein verschil is ook dat de vrijstelling later in het seizoen, begin juli in plaats van half mei is afgegeven en dus langer in het seizoen geldt. Een wettelijke vrijstelling voor gewasbeschermingsmiddelen geldt immer voor 120 dagen.

Het gebruiksvoorschrift op het etiket moet worden nageleefd. Daarop staat onder meer dat in de vrijstellingsperiode Alar 95 vijf keer worden ingezet met een intervalperiode van zeven dagen. Het middel mag verder alleen worden ingezet als de planten op een (semi)-gesloten systeem op een semi-permeable onkruiddoek staan. De toepassingen mogen alleen worden uitgevoerd met een machinaal voortgetrokken veldspuit en niet met een handspuit.

De ondernemersorganisatie is erg blij met de vrijstelling, maar haar grote wens blijft een brede sierteelttoelating van daminozide. Groeibeheersing van siergewassen in de buitenteelten is nu nog een groot knelpunt. In bedekte gewassen is die brede toelating er wel.

Uitdraai bij de hand

„Groeiregulatie in de onbedekte pot- en containerteelt was een knelpunt en met deze vrijstelling kunnen we een oplossing bieden. Alar 85 ligt in veel teelten aan de basis van de groeiregulatie strategie, het fundament voor een mooie plantopbouw”, aldus Jesper Tas, cropmanager bij UPL. Hij raadt telers aan een uitgeprint exemplaar van publicatie van de vrijstelling in de Staatscourant beschikbaar te hebben in de buurt van de Alar 85 verpakking voor bij een eventuele controle.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties