Sierteeltsector neemt zelf initiatief tot IMVO Convenant

Dinsdagmiddag 2 juli hebben in totaal 16 partijen het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant sierteeltsector ondertekend. Daarmee is de sector de tiende sector die met zo’n convenant komt. Geheel op vrijwillige basis met enige aandrang vanuit de overheid.

IMVO-convenanten zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen gaan ze aan de slag om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. Bedrijven moeten zich inspannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer. De maatschappij en de overheid verwachten dit. Bovendien is dit vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen zoals de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO).

Eerste reacties

Carola Schouten, Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit:

„Het is goed dat de sector is gekomen tot een breed gedragen IMVO-convenant sierteelt. De Nederlandse sierteeltsector is toonaangevend. Onze bloemen zijn bekend tot in alle uithoeken van de wereld – neem bijvoorbeeld de jaarlijkse Paasviering op het St. Pietersplein in Rome. Dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Met dit convenant wil de Nederlandse sierteeltsector geïntegreerde gewasbescherming en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stimuleren. Een noodzakelijke ontwikkeling die ik toejuich en op de voet zal volgen, ook omdat het in lijn ligt met de onlangs gelanceerde Toekomstvisie gewasbescherming 2030.”

Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland:

„Ik snap dat veel aandacht in dit IMVO convenant uitgaat naar de handelspositie van Nederland. Merendeel van de ondertekenaars zijn ook handelspartijen die ook internationaal opereren. Erg belangrijk die aandacht voor de handel, ook voor producenten van bloemen en planten. Echter, als meer telers, zowel nationale als internationale, intensiever betrokken zouden zijn geweest bij de totstandkoming was de balans evenwichtiger geweest. Ik maak graag een actuele vergelijking met de huidige successen van het Nederlandse damesvoetbal op het WK. Voor Viviane Miedema is als sterspeler een cruciale rol weggelegd in een goed draaiend team. Een rol die telers ook toekomt in de gehele sierteeltketen; een rol die in dit convenant enigszins onderbelicht is.”

Marco van Zijverden, CEO van Dutch Flower Group:

„Dutch Flower Group is als familie van handelsbedrijven wereldwijd actief in de sourcing en verwerking van bloemen en planten en de belevering van de internationale groothandel en retail. “Wij werken sinds vele jaren pro-actief binnen de internationale keten samen om te verduurzamen. Daarbij staat transparantie voor ons centraal. Met het IMVO convenant sierteeltsector versterken we de ketensamenwerking om belangrijke duurzaamheidsthema’s met vereende kracht aan te pakken. Zonder duurzaamheid is er geen toekomst.”

Steven van Schilfgaarde, CEO Royal FloraHolland:

„Royal FloraHolland onderschrijft de doelstellingen zoals opgenomen in het convenant. Door samenwerken zetten we een stap vooruit. Verduurzamen biedt kansen voor onze sector, onze kwekers en onze marktplaats. Wij zijn met onze leden, zowel in Nederland als in het buitenland, daarover intensief in gesprek. De vraag naar duurzaam gekweekte bloemen en planten, met transparante en betrouwbare productinformatie, neemt snel toe. Veel kwekers spelen daar nu al op in. Waar nodig ondersteunen wij kwekers daarbij.”

Jakob Treffers, Managing Director Supply Chain bij Dümmen Orange:

„Dümmen Orange is actief op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR), voor duurzaam beleid en continue verbetering van werkomstandigheden van onze medewerkers wereldwijd. Het IMVO convenant Sierteeltsector is een nieuwe stap voorwaarts in maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele keten. Namens Dümmen Orange kijk ik er naar uit om met de overige partijen een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere verduurzaming van de sector.”

Mariette Hamer, voorzitter SER:

„Het convenant Sierteeltsector is een krachtig instrument om gezamenlijk de productieketen van de wereldwijde sierteeltsector transparanter te maken. Risico’s op bijvoorbeeld het gebied van leefbaar loon of met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen zo worden opgespoord en aangepakt. Daarmee dragen we bij aan verbetering voor mens en milieu.”

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV:

„Vrijheid van organisaties, deugdelijke collectieve onderhandelingen: ze zijn beide onmisbaar voor een leefbaar loon van werkenden hier en buiten Nederland. Een convenant als dit is pionieren. Maar uiteindelijk moeten we samen aan de slag om mens en milieu eindelijk in balans te brengen met de winst waar de bedrijven zo verzot op zijn.”

Edwin Huizing, Directeur Hivos:

„Voor Hivos is het sierteeltconvenant een belangrijke stap op weg naar verbetering van de arbeidsomstandigheden en lonen voor de mensen aan het begin van de keten. Hivos zal er op toezien dat het convenant geen papieren tijger zal zijn maar echt een verschil weet te maken. Het wordt tijd dat er écht iets gaat veranderen.”

Tien convenanten

In Nederland zijn in de vorm van IMVO-convenanten inmiddels in 10 sectoren afspraken op maatschappelijk verantwoord ondernemen gemaakt, te weten: convenant duurzame kleding en textiel, convenant voor de bancaire sector, convenant verantwoord goud, convenant duurzaam bosbeheer, convenant voedingsmiddelen, convenant verzekeringssector, convenant voor de pensioensector, convenant natuursteensector en convenant metaal. De sierteeltsector is de tiende sector met een IMVO Convenant.

Het IMVO convenant Sierteeltsector is ondertekend door: Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, AFRI FLORA, Albert Heijn, Dümmen Orange , Dutch Flower Group , Fleura Metz, Floratradeconsult, Royal Lemkes, Waterdrinker, HIVOS, FNV, Royal FloraHolland, Glastuinbouw Nederland, Tuinbranche Nederland  en Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten.

Steunbetuigers zijn: Chrysal, Koppert Biological Systems, Max Havelaar,  Stichting MPS en Stichting Natuur en Milieu.

Lees verder de irritatie van initiatiefnemers op ongenuanceerde berichtgeving van de NOS voorafgaand aan de ondertekening in het digitale magazine van de Bloemisterij van deze week. Volgende week, vrijdag 12 juli, in De Bloemisterij verdere ins en outs van het IMVO sierteelt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties