Natuurlijk moet er bos bijkomen, maar waar?

  Afgelopen november werd de Bossenstrategie van het ministerie van LNV gepresenteerd. Dat er veel bomen bij moeten komen in Nederland, daarover is iedereen het eens. Maar waar die extra aanplant moet komen en wie daarvoor gaat betalen, dat is nog een punt van discussie. Dat bleek onlangs tijdens het webinar Ruimte voor nieuwe bossen.

  Momenteel heeft 55% van de Nederlandse grond een landbouwbestemming. Pieter van Geel, voorzitter van de Uitvoeringsorganisatie landbouw en landgebruik binnen het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, stelt dat bossen die op voormalige landbouwgrond worden geplant, pas na enkele decennia productief worden als het gaat om CO2-opslag.

  Geld voor nieuwe bomen is ondanks dat geen probleem, aldus Van Geel. De oud-politicus stelt dat Invest-NL dit risico kan gaan afdekken. Deze organisatie is door het kabinet in het leven geroepen om initiatieven te financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Verder zijn er volgens Van Geel voldoende CO2-fondsen van waaruit geld beschikbaar kan komen voor aanplanten van nieuwe bossen.

  Bossenstrategie
  Eén van de ideeën van het webinar is om in de buurt van woonwijken bossen aan te leggen. Zoals dit Spanderswoud, dat tegen Hilversum aan ligt.
  Natuur naast boeren en wijken

  Moet er nu enkel op landbouwgrond nieuw bos worden geplant? Niet als het aan Berno Strootman ligt. Hij is voormalig Rijksadviseur fysieke leefomgeving en voorziet een tekort aan draagvlak als alleen boeren land af moeten staan. Hij pleit voor een manier van bebossen waarbij landbouw en natuur grotendeels naast elkaar kunnen bestaan. „Je hebt boeren nodig. Je kunt al heel veel doen door het landschap aan te kleden met houtwallen, singels en hagen,” stelt Strootman voor. „Door dit te omarmen, kan de landbouwsector zich presenteren als CO2-neutraal,” vult Van Geel aan.

  Ook Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij Rabobank Nederland, ziet een combinatie van grondbestemmingen vlak naast elkaar wel zitten. Rüter pleit voor het integreren van bos en natuur met woonwijken. Zo krijgt deze natuur volgens hem de functie van een zogeheten carbon bank, een opslag van CO2 in de woonomgeving waar wordt uitgestoten. Daarnaast zegt Rüter, die vorige week erkende dat de bank schuld heeft aan klimaatproblemen door intensieve landbouw, dat Rabobank een duurzaamheidsfonds van €1 miljard beschikbaar heeft voor het opkopen van landbouwgrond in de buurt van Natura 2000-gebieden.

  Artikel Tuin en Landschap

  In Tuin en Landschap 2 staat een artikel over het webinar over toekomstige bosaanleg. Daarin is onder meer te lezen over de ideeën van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Namens deze organisaties klonken er enkele kritische geluiden over de plannen. Je kunt het artikel hier ook digitaal lezen (met inlog).

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties