Wiebes wil gasproductie bijna halveren, maar hoe en wanneer?

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat de productie van Groningengas zo snel mogelijk bijna halveren naar maximaal 12 miljard m3 per jaar. Hij volgt daarmee het advies op dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vandaag heeft uitgebracht. Eind maart laat de minister weten hoe hij de productie precies wil terugbrengen en wanneer dat gehaald zal zijn.

In een brief aan de Tweede Kamer Wiebes benadrukt hij al acties in gang te hebben gezet om het verbruik van het laagcalorische Groningengas te verminderen. Zo heeft hij onlangs tweehonderd industriële grootverbruikers van laagcalorisch gas aangeschreven en hun gemaand uiterlijk in 2022 over te stappen op hoogcalorisch gas of op alternatieven.

Gasprijs
Energiedeskundigen in de glastuinbouw hielden al rekening met een halvering van de productie van Groningengas. Voor de leveringszekerheid in de tuinbouw zal dat volgens hen geen gevolgen hebben omdat er voldoende gas uit Noorwegen en Rusland kan worden ingevoerd. Ze verwachten daarom ook geen substantiële stijging van de gasprijs.

Daarnaast is Wiebes met België, Frankrijk en Duitsland in gesprek over de mogelijkheden om de buitenlandse vraag naar Groningengas versneld af te bouwen. Verder beziet Wiebes of de bouw mogelijk is van een extra stikstofinstallatie, waarmee hoogcalorisch gas (uit Rusland of Noorwegen) naar laagcalorisch gas kan worden omgezet. Ook zijn er volgens Wiebes concrete en ambitieuze afspraken nodig in een Klimaatakkoord.

Lopende gasjaar
Voor het lopende gasjaar 2017/2018 (dat op 1 oktober 2018 ten einde loopt) geldt een jaarproductie van maximaal 21,6 miljard m3. Die is gebaseerd op een voorlopige voorziening van de Raad van State. Volgens Wiebes kan Nederland in de resterende maanden van het gasjaar 2017/2018 mogelijk met minder gas uit. Hij roept de NAM en GasTerra daarom op maximaal gebruik te maken van de ruimte tot een lagere winning. Afhankelijk van de temperatuur kan de gasproductie volgens Wiebes in het lopende gasjaar misschien nog met 0,5 tot 2 miljard m3 omlaag.

Korte termijn
Ook de door SodM geadviseerde maatregelen voor de korte termijn volgt Wiebes op. Dat betekent onder meer dat vijf gaswinningslocaties in Loppersum dicht gaan. De minister waarschuwt wel dat een permanente sluiting van deze productieclusters de leveringszekerheid op de lange termijn in gevaar kunnen brengen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties