Zoektocht naar perfecte teeltwijze chrysant gestart

Valentijnsdag 2017 is bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk de eerste teeltronde van de proef ‘Perfecte Chrysant’ gestart. Minimaal drie teeltronden zullen nog volgen in de zoektocht naar meer productie van kwalitatief goede chrysanten met minder energie.

Het doel is het ontwikkelen van een energiezuinig teeltconcept voor chrysant. Voorwaarde is een productie (in kg/m2) die 5% hoger is dan de praktijk, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Kwaliteit is niet keihard omschreven, maar de stelen moeten sowieso vergelijkbaar zijn met takken van twee referentiebedrijven en het vaasleven moet minimaal 12 dagen zijn.

Het warmteverbruik in de proefkas van 1.000 m2 mag omgerekend in aardgasequivalenten jaarlijks maximaal 15 m3/m2 zijn en het CO2-gebruik maximaal 25 kg/m2/jaar.

Er zijn drie schermen (verduisterings-, energie- en schaduwdoek), acht OPAC-warmtewisselaars en een hybride belichtingssysteem (65 µmol/m2.s SON-T belichting en 100 µmol/m2.s LED belichting). Pleksgewijs zijn verrood lampen geïnstalleerd om hun effect op bloeivertraging te kunnen bepalen. De capaciteit aan koelend vermogen is 100 W/m2

Doelstelling van de eerste teelt met hoofdras Baltica is een takgewicht van 85 gram met een gasverbruik van max 4.2 m3/m2, 5 kg/m2 CO2 en 250 belichtingsuren door in twee delen af te schakelen bij 150 en 250 W/m2.

Het project wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, met bijdragen van vanuit het chrysantenvak en toeleveranciers. De projectleiding ligt bij Wageningen UR glastuinbouw en Delphy verzorgt de uitvoering van de teelt.

Vrijdag 17 februari aanstaande leest u meer over de proef in het Vakblad voor de Bloemisterij