Zuid-Holland wil beleid huisvesting snel aanpassen

Provincie Zuid-Holland legt hoge prioriteit bij het creëren van woonruimte voor arbeidsmigranten. De Provincie ziet huisvesting van arbeidsmigranten als hoogste economische noodzaak voor de bedrijvigheid.

In Zuid-Holland starten twee proeven met snelle ontwikkeling van huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat moet snel meer bedden opleveren en kennis voor provincie en gemeentes. Behalve Westland is Noordwijk ook in gesprek over pilots over een nieuwe manier om huisvesting te realiseren. In totaal wil Zuid-Holland met drie gemeentes zo’n proef doen. Dat schrijft het provinciebestuur in een brief.

Als uit de pilots blijkt dat het provinciale beleid knelt, moet zo snel mogelijk begonnen worden met aanpassing van dat beleid.

Lastige onderwerpen

Daarvoor wil de provincie haar beleid aanpassen, ook op voorheen lastige onderwerpen. Zo noemt de provincie bewoning van recreatieparken ongewenst, maar wil ze toch onderzoeken waarom gemeentes, bedrijven en migranten daarvoor kiezen. Daarmee kiest Zuid-Holland ervoor in gesprek te gaan, maar krijgt zo ook inzicht in hoeveel mensen zo leven.

Snel effect

Het snelste resultaat kan worden geboekt met pilots, drie in totaal dus. Daarbij hanteert Zuid-Holland sinds 2019 ruimere regels voor gebouwen en bewoning buiten de bebouwde kom.

Ook wil de provincie meer ruimte bieden om af te wijken van een bestemmingsplan. Dat kan nu maximaal 10 jaar, maar dat is voor veel situaties te kort om rendabel te bouwen. Deze maatregel kan telers helpen op het eigen bedrijf tijdelijke huisvesting te realiseren, zoals in Westland.

Kamerverhuur ongewenst

Waar de provincie niet flexibiler in wordt, is kamerverhuur. De opkoop van woningen en opsplitsen in kamers voor arbeidsmigranten blijft ongewenst, ook voor de regionale woningmarkt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties