Digitalisering kan leiden tot slechte advisering

Digitalisering is uiteraard niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook in de boom- en plantenteelt zijn er allerlei systemen om te registreren, te meten en te administreren.

Regelmatig terugkerende bedrijfsprocessen zijn veelal uitermate geschikt om te digitaliseren en de basis voor een dashboard. Als ondernemer is het meer dan heerlijk om aan de hand van kritieke prestatie-indicatoren in één oogopslag de actuele prestaties van het bedrijf te analyseren. Dat kost wel wat, maar dan heb je ook wat.

Het kostenaspect van digitalisering en de daarmee gepaard gaande standaardisering van processen lijkt er in veel gevallen toe te leiden dat blind wordt gevaren op de daarmee ter beschikking komende informatie. Als ik naar mijn eigen werkveld van jaarrekeningen en fiscale advisering kijk, loop ik regelmatig boomkwekers en plantenkwekers tegen het lijf die zich nagenoeg alleen richten op de informatie uit hun systemen.

Sterker nog, ook hun accountant en diens assistenten stemmen hun dienstverlening af op de bandbreedte van die digitale informatiebronnen. Dat wil niet zeggen dat zij slordig omgaan met die informatie of deze klakkeloos voor waar aannemen. Integendeel zelfs, want ingevoerde digitale data wordt zorgvuldig gecontroleerd, onderbouwd en verwerkt. Daarop worden dan jaarrekeningen en andere financiële informatie gebaseerd.

Een dergelijke aanpak lijkt uitermate kostenbesparend. Deze ontwikkeling zal zich dan ook de komende jaren, mede vanuit het oogpunt van kostenbesparing, als een olievlek over de sector uitspreiden. Men gaat er daarbij vanuit dat de accountant dan nog maar één keer per jaar op bezoek hoeft te komen voor de bespreking van de jaarcijfers.

De hiervoor beschreven gang van zaken blijkt voor veel bedrijven een kostbare keerzijde te hebben. Hierdoor worden namelijk regelmatig specifieke voordelige fiscale regelingen gemist. Ook aan wetswijzigingen die een financieel voordeel teweeg kunnen brengen, wordt gemakkelijker voorbijgegaan.

Om dit gevolg van digitalisering en dashboardblindheid te voorkomen, dienen adviseurs eigenlijk regelmatig naar de cijfers en de ontwikkelingen van het bedrijf te kijken. Zij kennen immers wel de actuele ontwikkelingen uit hun wereld en kunnen aan de hand daarvan bepalen of die wellicht voor een bedrijf een voordeel teweeg kunnen brengen. Digitalisering is goed, maar een mens met kennis, kan communiceren en interpreteren en weet beter….

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties