Herbicide AZ 500 toegelaten

Het onkruidbestrijdingsmiddel AZ 500 op basis van de werkzame stof isoxaben heeft een toelating gekregen. Het middel mag onder andere worden gebruikt in de onbedekte teelt van coniferen en kerstbomen.

De toelating is tot stand gekomen op basis van wederzijdse erkenning maar is in Nederland beperkter dan de toelating in België. Door de Coördinator effectief middelenpakket (CEMP) en de toelatingshouder Dow AgroSciences wordt nu gewerkt aan een uitbreiding van de Nederlandse toelating. De verwachting is dat deze zogenaamde reparatie van de toelating nog een half jaar op zich zal laten wachten.