Register-taxateurs en kwekers slaan de handen ineen rond waterschade

  Kwekers die waterschade leden in 2016 willen gaan samenwerken om tot een snellere en meer afgewogen afhandeling van hun zaken te komen. Vier register-taxateurs van boomkwekerijgewassen betrokken bij die zaken, slaan de handen ineen met hetzelfde doel. Aanleiding is dat afhandeling van veel zaken erg veel tijd vergt, waardoor sommige kwekers onnodig in financiële problemen zouden komen.

  De vier register-taxateurs zijn Wil de Bresser, Pieter Schalk, John Steenbakkers en Jan P. Mauritz. Zij constateren dat de waterschadezaken vaak uitmonden in een juridisch gevecht met de verzekeringsmaatschappijen van de aansprakelijk gestelde partijen, meestal overheden zoals waterschappen. Er wordt dan beroep gedaan op overmacht, de eisende partij moet aantonen dat er sprake is geweest van bijvoorbeeld nalatigheid, en voor de rechter worden kwekers geconfronteerd met door de wol geverfde juristen van verzekeringsmaatschappijen die ze overbluffen. Daar kunnen met name kleinere kwekers niet tegenop: het beeld ontstaat van de kleine ondernemer tegen de grote verzekeraar. Bovendien nemen dit soort procedures veel tijd in beslag.

  De taxateurs constateren ook dat zij bij de behandeling van de zaken regelmatig geconfronteerd worden met weinig ter zake kundige ‘taxateurs’/beoordelaars van de tegenpartij. De veelheid aan argumenten die zij ter tafel brengen en die volgens de vier register-taxateurs vaak niet ter zake doende zijn, vertragen de boel nog verder.

  Protocol

  Door de handen nu ineen te slaan hopen de kwekers sterker te staan. Ook de vier register-taxateurs hebben met elkaar afgesproken samen te werken. Door het bundelen van hun kennis en ervaring, moet een sterkere zaak te maken zijn, is het idee. Dat moet leiden tot een etere en snellere oplossing van dit soort schadegevallen. Zij pleiten ook voor een protocol waarbij gecertificeerde taxateurs volgens uitgangspunten waarover overeenstemming bestaat, de taxatie uitvoeren en de oorzaak vaststellen.

  De taxateurs melden dat zij ook bereid zijn met de schadeveroorzakers in gesprek te gaan om in de minne te schikken en langslepende juridische gevechten te voorkomen.

  Meer hierover leest u in De Boomkwekerij van vrijdag 8 december

  Foto: Jan Veltmans

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties