Vakblad voor de Bloemisterij Het vak Rol van zeewier onderzocht in EU-project.

  Rol van zeewier onderzocht in EU-project.

  0

  In het Bio4safe-project gaan instellingen uit Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk onderzoeken welke rol biostimulanten op basis van zeewier hebben in het terugdringen van het nutriënten- en waterverbruik in de tuinbouw.

  Voornaamste doel van het 4-jarige Bio4safe-project is het verlagen van het water- en nutriëntenverbruik in de tuinbouw via het gebruik van zeewierextracten, in combinatie met innovatieve plantsensoren. Men verwacht dat ook de tolerantie tegen abiotische stress en ziekten en plagen daardoor omlaag kan en de plantkwaliteit kan omhoog door die combinatie van biostimulanten en sensoren. De onderzoekers hopen met name dat het verbruik van water en meststoffen met respectievelijk 20 en 10% omlaag kan, afhankelijk van het gewas. Het project zet in op demonstratieproeven met verschillende tuinbouwteelten om zo diverse doelgroepen te bereiken. Bio4safe richt zich in Nederland op chrysanten en tulpen. In Frankrijk gaat het om effecten in tomaten en sla en in Engeland is zachtfruit het testgewas.

  Volgens Roy Wubben van Proeftuin Zwaagdijk, een van de partners in het project, gaat het om nieuwe producten op basis van zeewier. Ze worden toegevoegd aan de grond/het wortelmilieu.

  Nevendoelen

  In het Bio4safe-project wil men eveneens het potentieel van biostimulanten op basis van zeewier nader bepalen, om zo economische mogelijkheden voor zeewierproducenten in de zogenoemde 2 Zeeën regio (Frankrijk, Engeland, Vlaanderen, Nederland) te creëren.

  Met dit project wil men tevens een gestandaardiseerd protocol uitwerken dat geaccrediteerde laboratoria kunnen gebruiken om biostimulanten objectief te evalueren. Dat is gewenst omdat de verwachting is dat er in de EU tegen 2020 een gemeenschappelijk Europees kader is voor de verhandeling van biostimulanten.

  Consortium

  De coördinatie van het Bio4safe-project ligt bij het Belgische Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). Verder bestaat het consortium uit partners uit België (CropFit Universiteit Gent), Frankrijk (ISA Lille en Pôle Légumes), Engeland (NIAB EMR en Dove Associates) en Nederland (Proeftuin Zwaagdijk en Stichting Noordzeeboerderij, het aanspreekpunt voor de Nederlandse zeewiersector). De partners zullen jaarlijks overleggen met relevante organisaties, zoals meststoffenfabrikanten, belangenorganisaties, producenten van biostimulanten, overheden en onderzoeksinstellingen, uit de vier landen. Door de complementaire kennis en verschillende doelgroepen van de partners, waarborgt het project een brede kennisverspreiding in de tuinbouwsector.

  Vier jaar

  Het Bio4safe-project is augustus 2017 gestart, loopt vier jaar en wordt gesubsidieerd door Europa via het Interreg 2 Zeeën Programma. Dit programma bevat nu 36 projecten, die allen tot doel hebben om middels kennis, onderzoek en innovatie een duurzaam gebied te ontwikkelen waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

  Het programma is één van de programma’s die in het kader van de Europese Territoriale Samenwerking worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

   

   

   

   

  Hans Neefjes
  Hoofdredacteur Hans Neefjes is sinds december 1999 werkzaam bij het Vakblad voor de Bloemisterij.

  Reageer op dit artikel

  avatar