Tuin en Landschap nieuws Van Veldhoven: ‘PFAS-norm zo snel mogelijk verruimen’

Van Veldhoven: ‘PFAS-norm zo snel mogelijk verruimen’

0

Er moet zo snel mogelijk een ruimere norm komen voor PFAS in de bodem. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Het RIVM moet uiterlijk 1 december duidelijk maken wat een veilige norm is.

Momenteel geldt een strenge drempelwaarde van 0,1 microgram per kilo grond of slib. Hierdoor is het grondtransport in Nederland zo goed als stil gevallen. Dit heeft dramatische gevolgen voor bouwprojecten, maar ook voor aanleg van tuinen en voor onderhoud aan waterwegen. Er zijn gevallen bekend waar bomen met kluit werden geweigerd omdat ze niet op PFAS waren onderzocht, en zelfs veegvuil uit de openbare ruimte dat door erkende verwerkers niet wordt aangenomen.

De staatssecretaris laat het RIVM nu onderzoeken op basis van recente metingen wat een veilige norm is. „We moeten zo snel mogelijk van de 0.1 grens af, binnen de veilige ruimte die er is. Dat kan door een landelijke achtergrondwaarde. Daar heb ik het RIVM met spoed om gevraagd. Ik span me maximaal in om te zorgen dat de bouw zo min mogelijk last ondervindt.”

Taskforce
Naast het verzoek aan het RIVM of een verruiming van de 0.1 grens mogelijk is, heeft staatssecretaris Van Veldhoven een taskforce ingesteld. In de taskforce werken bedrijven en overheden voor de duur van in ieder geval één jaar samen aan oplossingen voor regio-overstijgende knelpunten.

Ook worden er door het land werkconferenties georganiseerd om voor concrete projecten in de regio te kijken wat de belemmeringen zijn, en hoe deze weggenomen kunnen worden. Dit gebeurt samen met gemeenten, provincies, waterschappen en de bedrijven.

Bodemhelpdesk
Er is nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet kan met PFAS-houdende grond. Om meer duidelijkheid te verschaffen, is de bodemhelpdesk opgezet. Hier kan men met concrete vragen terecht over het verplaatsen van grond in relatie tot PFAS: www.bodemplus.nl.

Versnelling
Bouwend Nederland laat weten blij te zijn met de aangekondigde versnelling in het onderzoek naar veilige PFAS-normen. „Een tijdelijk soepeler norm uiterlijk 1 december 2019, mits die ook geldt voor ‘onder grondwater’ toepassingen, is een belangrijke eerste stap. Deze stap zal naar verwachting het grondverzet voor een groot deel weer op gang brengen.”

Wel merkt Bouwend Nederland op dat voor veel ondernemers het water inmiddels tot boven de lippen is gestegen en elk uitstel te lang kan zijn. „Dit is een groot risico. Graag stellen we de daadkracht die het kabinet nu eindelijk in dit dossier laat zien ten voorbeeld in het stikstofdossier. Het toont aan dat als de politieke wil er is er heel veel dingen kunnen.”

Hoveniers
Namens de VHG is woensdag Richard Maaskant op het Malieveld. Deze week was hij al in diverse landelijke media te horen en te zien om het PFAS-probleem bij de hoveniers te schetsen. Volgens Maaskant raakt op dit moment de PFAS-problematiek de sector het meest. Indirect kan de stikstofimpasse echter op de langere termijn voor problemen in de groensector gaan zorgen. „Als er nu geen heipalen de grond in gaan, worden er over driekwart jaar geen tuinen aangelegd.”

Maaskant stelt dat hoveniers op dit moment nog werk dat wegvalt kunnen opvangen met onderhoudswerkzaamheden. „Maar dat droogt op den duur ook op. Het is nu afwachten waar het RIVM mee komt. Vooralsnog is er alle reden om ons ook namens de groensector te laten horen op het Malieveld.” Net als andere branches roept ook de VHG leden op om op een publieksvriendelijke manier te demonstreren.

Ralph Mens
Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

Reageer op dit artikel

avatar