Zundert krijgt pilot vitaal buitengebied

  Op initiatief van de gemeente Zundert werkt een aantal organisaties vanaf 2019 aan een omgevingsvisie buitengebied Zundert. Actiepunten zijn onder andere het tegengaan van leegstand in het buitengebied en verbeteren van het waterbeheer.

  In de pilot wordt samengewerkt door de gemeente Zundert, de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en de dorpsraden van Achtmaal, Wernhout en Klein Zundert.
  Zij gaan samenwerken aan een toekomstbestendige omgevingsvisie. Daarmee bereiden zij zich voor op de implementatie van de Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd.

  Leegstand en waterbeheer

  Twee onderwerpen zijn met name benoemd. Het eerste is het tegengaan van leegstand van agrarische gebouwen in het buitengebied. Een tweede is om te komen tot een lange termijn aanpak voor waterbeheer.

  „Het leven blijft goed in ons Brabantse land. Dat is ons doel”, zegt Patrick Kok, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Zundert. „We hebben nu zes partijen bij elkaar gebracht die hun ideeën voor het buitengebied onderbrengen in één omgevingsvisie voor het buitengebied van de gemeente. We zijn er trots op dat Provincie Noord-Brabant dit project ziet als aanjager voor andere Brabantse gemeenten en ons project als pilot benoemt, de eerste in West-Brabant”, aldus Kok.

  In de pilot worden bewoners en ondernemers uit het gebied betrokken, onder meer zij die vertegenwoordigd worden door ZLTO, CLTV en Treeport.

  Op 2 september bekrachtigden de diverse partijen de pilot om het buitengebied van Zundert te versterken.
  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties