Geen onttrekkingsverboden Aa en Maas en Brabantse Delta

  De grondwaterstanden zijn laag voor de tijd van het jaar, maar de waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta hebben geen onttrekkingsverboden in hoeven voeren. Agrarische ondernemers en grondeigenaren mogen hun grasland vanaf 1 april beregenen met grondwater.

  In het gebied van waterschap Aa en Maas geldt dit alleen voor agrarische ondernemers en grondeigenaren die waterbesparende en waterconserverende maatregelen hebben getroffen. Voor degenen die dat niet hebben gedaan, blijft het standaard voorjaarsverbod voor het beregenen van grasland met grondwater tot 1 juni van kracht. Dat verbod geldt ook voor graslandpercelen die in de beschermingszones rond natuurgebieden liggen.

  Droogtemaatregelen blijven van kracht
  Door de droogte van de afgelopen periode hebben de waterschappen, in samenwerking met grondeigenaren, meerdere maatregelen getroffen om water vast te houden. Zo staan op de meeste plekken de stuwen nog steeds extreem hoog. Hierdoor zakt zoveel mogelijk oppervlaktewater de grond in om de ondergrondse voorraad aan te vullen voor het komende groeiseizoen. Omdat de grondwaterstanden maar net boven de grenswaarden voor een beregeningsverbod staan, blijven deze maatregelen waar nodig van kracht.

  Dijkgraaf Kees-Jan de Vet (Brabantse Delta): „Het was lang spannend en scheelde niet veel, maar uiteindelijk is er geen onttrekkingsverbod ingesteld. We roepen wel iedereen op om verstandig om te gaan met water en zo veel mogelijk water zelf op te vangen en vast te houden.” Waterschap Brabantse Delta houdt de komende maanden de (grond)waterstanden nauwlettend in de gaten.

  Meetpunten
  In Noord-Brabant meten de waterschappen in 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. Per peilbuis vergelijken de waterschappen de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het droger, hetzelfde of juist natter is dan normaal.

  Als de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de vastgestelde ondergrens die per meetpunt bepaald is, kleurt het punt rood. Als meer dan de helft van het aantal meetpunten in een beregeningsdeelgebied rood kleurt, kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor het beregenen van grasland uit grondwater. Op www.brabantsedelta.nl/grondwaterstanden zijn de actuele grondwaterstanden van heel Brabant in te zien.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties