VNG: ‘Kabinet moet investeren in klimaatadaptatie’

  Het kabinet is nog niet over de brug gekomen met extra middelen na een oproep van gemeenten, provincies en waterschappen om sneller maatregelen te nemen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in haar nieuwsbrief.

  Aanleiding voor de oproep van de decentrale overheden begin juni waren de extreme hoosbuien die leidden tot veel wateroverlast in diverse gemeenten. Inmiddels vraagt een ander aspect van klimaatverandering nadrukkelijk de aandacht: langdurige droogte en hittestress.

  Structurele maatregelen

  Gemeenten zijn volop bezig om hierop te anticiperen, aldus de VNG. Incidenteel door middel van het invoeren van een eigen hitteplan, maar ook structurele maatregelen om de gevolgen van de opwarming dragelijker te maken. Veelal gaat het hierbij om aanpassingen in de fysieke leefomgeving, zoals het aanbrengen van beplanting en water.

  Investeringsagenda

  In de Investeringsagenda hebben de decentrale overheden gevraagd aan het Rijk om samen op te trekken en te investeren in de grote maatschappelijke opgaven klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Het Rijk is volgens de VNG tot nu toe niet bereid geweest om mee te investeren in klimaatadaptatie.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties